Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obhájené BP

Závěrečná práce Rok Vedoucí
Bc. Milada Těhlová – Komunikační model lokálního neziskového projektu 2011 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Věra Špičáková – Možnosti a problémy vstupu českých komorních souborů na zahraniční hudební trh 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Lucie Nohejlová – Aktivity občanského sdružení CZECHDESIGN na podporu a prezentaci designu 2012 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Anna Dvořáková – Aktuální situace 3D filmů v českých kinech 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Alžběta Stránská – Alternativní programy artového kina jako nástroj ke zvýšení jeho atraktivity 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Klára Hutečková – Analýza české taneční swingové scény 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Lýdie Urbánková – Analýza faktorů ovlivňujících vývoj zahradních měst na území hlavního města Prahy 2013 Ing. Irena Šulcová
Bc. Jitka Korbelová – Analýza kulturní nabídky města Kutná Hora a okolí,  s důrazem na konkrétní marketingový  projekt Jeden den nestačí 2013 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Otto Žaloudek – Analýza lokálních kin ve Středočeském kraji – vývoj a prognóza 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Klotylda Marková – Analýza marketingu Divadla v Dlouhé 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Marta Puková – Analýza mediálního obrazu Divadla Bez zábradlí a Divadla Na Jezerce na příkladu jedné sezóny 2013 Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Bc. Anna Roubíčková – Analýza mediálních výstupů Galerie Rudolfinum a Národní galerie v Praze na příkladu dvou výstavních projektů 2013 Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Bc. Hana Rymešová – Analýza podmínek rozvoje filmového turismu v ČR 2012 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Bc. Michal Smrčina – Analýza současných nádražních restaurací v Praze a okolí 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. et Bc. Veronika Šmídová – Analýza vlivů působících na český knižní trh a jeho výhledy do budoucna 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Josef Horák – Analýza využívání moderních fundraisingových a marketingových nástrojů v činnosti vybraných pražských divadel 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Monika Motlová – Animace hudby se zaměřením na marketing a PR hudebnich festivalů 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Mgr. Jan Bražina – Archeoparky a archeologická muzea v přírodě v České republice 2012 Ing. Zdeněk Novák
Petra Řeháková – Artová kina v Brně 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Tomáš Rak – Aspekty  kvality nového územního plánu města Hradec Králové a dopady na budoucí rozvoj města 2013 Ing. Irena Šulcová
Bc. Veronika Wildová – Aspekty managementu hudebního festivalu Apríles 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Johanna Wurm von Sterndorff – Aukční domy – srovnání Curych – Praha 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Daniela Ludvíková – Branding umělce na příkladu malíře Václava Radimského 2012 PhDr. Irena Tyslová
Natalie Maliosová – Crowdfunding – Nový fenomén fundraisingu v oblasti kreativní kultury 2013 Mgr. Barbara Hucková
Aneta Vacková – Cyklistická infrastruktura jako jeden z nástrojů utváření městského prostoru 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Alexandra Šebestová – Česká legislativa v oblasti památkové péče v mezinárodním srovnání 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Dominika Wachtlová – Česká legislativa v oblasti památkové péče v mezinárodním srovnání na příkladu Anglie 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Alžběta Znamenská – České filmové produkční společnosti a jejich specifika 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Jan Mikšík – České chmelařství jako prostorový a kulturní fenomén 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Anna Kubertová – Diferenciace vkusu a spotřeby v oblasti kinematografie: Současný návštěvník pražských kin 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Kateřina Malá – Digitální technologie v českých kinech 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Jaroslav Halbich – Distribuce filmů přes internet 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Tereza Jarčičová – Distribuční společnost Aerofilms: Případová studie 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lenka Hanzalová – Divadelní festival Poláčkovo léto – ekonomický a společenský význam pro region Rychnovska 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Barbora Müllerová – Divadelní festivaly v ČR – Letní shakespearovské slavnosti 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Barbora Tůmová – Dramaturgie a financování artového kina Světozor 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Kateřina Turková – Drobná sakrální architektura – obecně a na Novohradsku 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Kateřina Tomková – Důvody zanedbání historických či architektonicky významných objektů v centrech měst s důrazem na hlavní město Prahu 2012 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Soňa Kovalovská – Ekonomická hlediska animace archeologických památek 2011 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Bc. Jana Kralertová – Ekonomická východiska péče o historické parky a zahrady jako součást kulturního dědictví 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Eva Tuháčková – Ekonomické  aspekty popkultury 2011 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Petr Novotný – Ekonomické a kulturní vyhodnocení činnosti základních uměleckých škol 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Ing. Romana Loušová – Ekonomické a kulturní zhodnocení procesu revitalizace panelových sídlišť v ČR 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Kristýna Kaiserová – Ekonomické a kulturní zhodnocení rekultivace hnědouhelných dolů na Mostecku 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Soňa Sedláková – Ekonomické aspekty organizovania hudobných predstavení vo voľnom priestore na príklade festivalu Žižkovská smršť 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Eva Schwarzová – Ekonomické aspekty pořádání hudebních akcí v městských památkových objektech 2010 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Bc. Tereza Tošnarová – Ekonomické aspekty pořádání indoorových a outdoorových festivalů elektronické hudby, analýza festivalů Mácháč a Pig Fest 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Martin Štych – Elektronické knihy – analýza současné situace na trhu 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Kristýna Klimešová – Elitní a masová kultura v oblasti divadla, vymezení tvorby a segmentace trhu v Praze 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Tereza Vondráková – Elitní a masová kultura v oblasti kinematografie 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Ing. Naďa Fidrmucová  -Eventy jako cesta k rozvíjení ekonomického a sociokulturního potenciálu kulturního dědictví České republiky 2010 PhDr. Irena Tyslová
Dalibor Hála, DiS. – Externí komunikace OSA a vliv na jeho mediální obraz u české veřejnosti 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Matěj Šaman – Filmová a televizní produkce a distribuce v ČR po roce 1989: společnosti Frmol, s. r. o. a Armada Films, s. r. o. 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Alena Přádná – Filmová tvorba Ingmara Bergmana a její distribuce v České republice 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Anna Peňásová – Filmový kýč v současné české kinematografii 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Eliška Cibulková – Financování a fundraising hudebních festivalů 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Vendula Šmotková – Finanční a marketingová stránka Mezinárodního divadelního festivalu Setkání-Stretnutie 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jan Šrot – Finanční zabezpečení akce pořádáné v otevřeném urbánním prostoru, analýza festivalu Majáles 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Martin Drexler – Firemní kultura v kulturních organizacích 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Martin Kužel – Formy státní podpory kinematografie ve vybraných evropských zemích 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Vít TuhýFotovoltaika – novodobý krajinný prvek v ČR 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Kamila Matějková – Fundraising neziskové organizace z oblasti kultury: Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ 2012 Mgr. Barbara Hucková
Ing. Lucie Koulová – Fundraising neziskového kulturního projektu 2010 Mgr. Barbara Hucková
Kateřina Janíčková – Geocaching a možnosti jeho využití při zpřístupnění kulturní krajiny 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Linda Cihlářová – Hardcore jako subkultura a její socioekonomické zařazení 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Dagmar Prajznerová – Historie a současné využití Nové budovy Národního muzea 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Matyáš Pokorný – Historie, rekonstrukce a využití kulturní památky (případová studie auly Gymnásium Benešov) 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Lucia Funďová – Hmotná a nehmotná kultúra regiónu Horehronie 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Johana Mašínová – Hodnota a cena : specifika ekonomické směny kulturních statků 2013 Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Filip Procházka – Charakteristika a vybrané aspekty irské památkové péče 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Pavel Janáč – Image a Corporate Identity ve vztahu ke kulturním institucím 2010 PhDr. Irena Tyslová
Lucie Trsková – Jihočeské tradiční gastronomické značky a produkty 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Ing. Eva Csémyová – Klub Za starou Prahu a jeho činnost v oblasti ochrany a společenského využití kulturních památek 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Ondřej Macko – Koncentrace a konsolidace v americkém filmovém průmyslu 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lucie Vohradníková – Konkretizace lokální a regionální kultury na příkladu Pardubického kraje 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Natália Hruščová – Košice INTERFACE – Európske hlavné mesto kultúry 2013 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Zuzana Petránková – Krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty v kultuře 2011 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Zdeněk Šťáva – Kreativní města 2010 Mgr. Simona Juračková
Bc. Simona Dusová – Kultura a kýč 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Barbora Klauserová – Kulturně historický potenciál periferního území na příkladu Sedlčanska 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. et Bc. Kateřina Kousalová – Kulturní centrum Eden 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Jana Chmatilová – Kulturní dědictví a kulturní infrastruktura v Hořicích v Podkrkonoší 2010 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Veronika Krhounová – Kulturní diplomacie a značka Česká republika 2013 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Ing. Markéta Janečková – Kulturní eventy v rámci organizace a management firemních kongresů 2010 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Veronika Bezděková – Kulturní hodnoty tzv. Mariánského trojúhelníku – Sloup, Vranov, Křtiny 2010 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Ing. Eva Rabasová – Kulturní kapitál Křivoklátska a jeho využití v cestovním ruchu 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Markéta Špičáková – Kulturní kapitál města Hradce Králové a jeho odraz v kulturní politice města 2011 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Monika Hrubantová – Kulturní kapitál Podblanicka a jeho využití v cestovním ruchu 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Michaela Struhařová – Kulturní politika města Hradec Králové a její výstupy 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Aneta Kratochvílová – Kulturní projekty, regenerace a výzkum identity obyvatel Jižního Města – MČ Praha 11 2010 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Denisa Hovorková – Kulturní specifika a život satelitních městeček 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Kateřina Krylová – Kulturní tolerance a intolerance (se zaměřením na náboženskou toleranci) 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Barbara Gajewská – Kulturní vývoj a specifika příhraničí (se zaměřením na oblast Sudet a kulturu sudetských Němců) 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jana Kratochvílová – Kulturní vývoj české menšiny v rumunském Banátu 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Katarína Chovanová – Kurátor 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Gabriela Mácová – Lokální kultura, její prvky a význam v životě současné společnosti 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Andrea Šlechtová – Management a produkce nahrávky folklorního souboru 2011 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jana Růžková – Management kulturních hodnot v prostorovém plánování na příkladu správního území obce Teplá 2011 Ing. Irena Šulcová
Bc. Eliška Vomočilová – Management vojenských historických památek – jejich postavení, využití a financování v Česku 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jaroslava Tomanová – Mapování kulturních preferencí obyvatel města Klatovy 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Martin Palounek – Marketing hudby – specifika, nástroje, trendy 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jan Hlavín – Marketingová komunikace Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Kateřina Hellebrandová – Marketingové strategie vybraných pražských hudebních festivalů – podobnosti a rozdíly, analýza propagačních materiálů 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Barbora Kašparová – Marketingový mix multikina Cinestar v Českých Budějovicích 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Pavel Hyský – Marketinová studie soukromého muzea LEGA 2012 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Bc. Michala Hapáková – Metody přímého prodeje literatury 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Jana Burianová – Mezinárodní festival Divadelní svět Brno 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Andrea Bijedičová – MFDF Jihlava a Jeden svět: Festivaly dokumentárního filmu v České republice 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lucie Berková – Minulost, současnost a budoucnost zámeckého areálu v Chotýšanech 2010 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Alena Vítová – Mladé folkové kapely a ekonomické a profesní  podmínky jejich růstu 2010 PhDr. Zuzana Malcová
Lucie Svozilová – Modelová studie provozu a financování Divadla Na zábradlí ve vztahu k plánu transformace pražské divadelní sítě 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Lucie Sedláčková – Moderní knihovnické budovy, proměny českých knihoven a jejich role v současné společnosti 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Petra Felixová – Možné způsoby zachování ohrožené kulturní památky – zámku Petrovice 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Veronika Vavříková – Možnosti animace kulturního dědictví v obci Týnec u Klatov 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Stanislav Hampl – Možnosti dětského divadelního diváka v Praze 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Oskar Hulec – Možnosti financování a udržitelnost provozu amatérského divadla na příkladu Divadla Kámen v Praze 2011 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Monika Boháčová – Možnosti financování činnosti profesionálního a amatérského divadelního souboru v podmínkách Středočeského kraje 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Kateřina Babíčková – Možnosti financování divadel – Pražská amatérská scéna 2011 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Tereza MaternováMožnosti financování divadel na příkladu vybraných pražských organizací 2011 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Veronika ŠimkováMožnosti financování divadel: Případová studie Švandova divadla 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Petr VančuraMožnosti financování divadel v Praze na příkladu divadla Archa 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lubomír MichálekMožnosti financování nekomerční kinematografie v ČR s příkladem snímku 80 dopisů 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Eva VurbsováMožnosti nového využití industriálních památek na Kladensku 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Alice HladíkováMožnosti obnovy brněnských funkcionalistických kaváren 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Kateřina LičmanováMožnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury na příkladu Jízdy králů na Slovácku 2012 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Ivana VávrováMožnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury na příkladu slováckého verbuňku 2012 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Lucia ŠorálováMožnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury v ČR a SR – vzájemné srovnání 2011 PhDr. Zuzana Malcová
Tereza ŠámalováMožnosti rozvoje města Rožmitál pod Třemšínem 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Kristýna ŘádkováMožnosti využití českých klášterů v současné společnosti 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Helena PotměšilováMožnosti využití živé kultury v procesu animace kulturní památky – Poděbradského zámku 2012 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Bc. David FuchsaMultifunkční kulturní centrum Meetfactory 2011 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Adéla DrgováMultikulturní vzdělávání v České republice 2012 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Inka SiegelováMuzeum a branding 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Anna BláhováMuzeum obuvi a kamene ve Skutči a jeho rozvoj 2011 Mgr. Simona Juračková
Eva TarabováNádražní restaurace – pozůstatky zájezdních hostinců, socioekonomická analýza 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Tereza NěmečkováNástin podoby transformace pražského divadla Studio Ypsilon 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Martina AdlerováNástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie 2010 Ing. Irena Šulcová
Bc. Robert ŠťastnýNepřístupné a nevyužívané kulturní památky s ohledem na jejich budoucí využití a zhodnocení 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Lucie ŠtěpánkováNová média a sociální sítě a jejich vliv na hudebně vydavatelský průmysl 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. et Bc. Tereza VodňanskáNově zpřístupněné kulturní památky po roce 1989 v Libereckém kraji 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Kateřina HrádkováNový cirkus jako animační nástroj 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Ondřej KašpárekNový model kulturního centra 2010 Mgr. Barbara Hucková
Jana SonntágováOhrožené památky Jihočeského kraje a jejich budoucnost 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Ondřej TylečekOchranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním a ekonomické, právní a morální aspekty jeho činnosti 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Eliška MenclováPamátková péče ve Španělsku 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Veronika DvořákováPamátková péče v Rakousku 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Lenka ČápováPanelová sídliště: humanizace, revitalizace, budoucnost 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Daniel ŠubrtPodpora české nemainstreamové hudby v ČR a v zahraničí 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Alžběta ČulíkováPodpora filmového průmyslu v České republice 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Anna VondráčkováPodpora vybraných pražských divadel z veřejných zdrojů 2011 prof. Václav Riedlbauch
Štěpánka ŠebkováPodpora výtvarných umělců z hlediska české legislativy 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Zuzana SmetáčkováPodpora vztahu k umění v období základního vzdělávání 2012 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Zora ŠebováPopelka v kontextu českého a hollywoodského filmového průmyslu 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Zuzana PištěkováPopis a zobrazení specifických prvků irských pamětihodností na fiktivním objektu 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Zuzana VedralováPostavení, reflexe a sebereflexe vybrané národnosti v Česku (aneb Číňané v Čechách – kulturní odlišnosti a integrace) 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Martin ČermákPotenciál využití brownfieldů podél vlakových tratí na území hl.m. Prahy 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Marek BláhaPotřeba managementu a PR v provozu amatérských a profesionálních kapel na české hudební scéně 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Tereza KřetínskáPoutnictví a jeho zapojení do cestovního ruchu na území Moravy a Slezska 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Virdzhiniya VargolskayaPoužití alternativních monetárních systémů v kultuře 2013 prof. Václav Riedlbauch
Šárka HochováPoválečná kolektivizace zemědělství a její důsledky v oblasti kultury a krajiny 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Martin ČupkaPozitívne a negatívne dopady globalizácie na oblasť súčasnej hudobnej produkcie – analýza rockovej scény v Čechách a na Slovensku 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Dávid MihalovicsPozitívne a negatívne vplyvy globalizácie na oblasť súdobej hudobnej produkcie 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Vojtěch ChmelíkPozitivní a negativní vlivy globalizace na oblast soudobé hudební produkce – srovnání české a zahraniční alternativní scény 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jana Ada KubíčkováPozitivní a negativní vlivy globalizace na produktový design 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lucie JelínkováPražské kluby s elektronickou taneční hudbou jako specifická forma podnikání, jejich branding 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Kateřina NovotnáPrezentace kulturní akce a její vizuální identita 2011 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Aleška DoušováProblematika architektonických soutěží v oblasti muzeí umění v ČR 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Kristýna ŘeháčkováProblematika ekonomického využití památek industriální architektury 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Jan BokProblematika ekonomického využití památek industriální architektury 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Ondřej HolasProblematika organizování vybraných hudebních festivalů na území ČR 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Lucia HorňákováProblematika sprievodných programov súkromných galérií / Projekt Artwalk 2011 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Klára MachutováProblematika uchovávání a prezentace tradičních lidových řemesel v současnosti 2011 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Gabriela JandováProblematika využití církevních památek v současné české společnosti 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Ing. Eva BláhováProblematika využití církevních památek v současné české společnosti 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Jitka SkřivanováProblematika využití, rozvoje a údržby městské zeleně 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Jiří ŠimekProblematika využití, rozvoje a údržby městské zeleně a jejího propojení s kulturními památkami 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Alžběta GabrielováProdukce dokumentárních filmů v České republice 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Martina KafuňkováProjekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Eliška ZalabákováProjevy lokální kultury města Hustopeče 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Ondřej NovákProjevy lokální kultury města Nymburk 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Žofie StrachotováProměna filmového trhu: internetová distribuce filmů 2013 Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Bc. Anežka HorváthováProměny české loutkářské tradice a její formy v současnosti 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Tereza TomšíčkováPropagace a marketingové strategie kulturní instituce Chodovská tvrz 2012 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Monika BěloubkováPropagace filmového festivalu na příkladu MFF Karlovy Vary 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lukáš KlimekPropagace jako součást managementu pro zajištění udržitelného rozvoje města na příkladu hl. m. Prahy 2010 Ing. Irena Šulcová
Bc. Michael ŠimonPropagace kreativní kultury: pořádání klubových koncertů 2011 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Tomáš MichálekProstorové a ekonomické důsledky procesu stárnutí populace v České republice 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. et Bc. Pavlína StoklasováProstorové a ekonomické důsledky stárnutí populace 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Veronika JanouchováPrůmyslové dědictví jako aktivní prvek cestovního ruchu. 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Zlata ŠmejkalováPřínos aktérů lokální kultury pro rozvoj kulturně společenského života na příkladu obce Ratenice a okolí 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Anežka PetkevičováPříprava výstavy v soukromé komerční galerii 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Simona MalečováPříspěvek Turecka ke kulturní rozmanitosti Evropy 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Eliška KrulišováPsychologické a estetické prostředky reklamní fotografie a jejich účinnost. 2013 Mgr. Barbara Hucková
Kristýna RadostováRbníky a vodní nádrže jako součást kulturní krajiny 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Olga VelnerReanimace zámku v Litni v kontextu legislativních a ekonomických podmínek České republiky 2012 Ing. Zdeněk Novák
Ing. Veronika DoubkováRegionální kultura Táborska, její projevy a jejich místo v cestovním ruchu 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Lucie PaluskováRegionální literatura jako zdroj kulturní identity 2011 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Andrea HoláňováRevitalizace kulturních památek v Dolních Počernicích s využitím financí ze strukturálních fondů EU 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Tomáš HanzalRole institucí v dlouhodobém uchovávání digitálního obsahu 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Lucie JamníkováRole médií v propagaci kreativní kultury: Hudební festival Sázavafest 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Hana DoležalováRole moderních médií v propagaci kultury 2012 Ing. Irena Šulcová
Petra ZemanováRole průmyslových a technických památek pro kulturní turismus 2013 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Ing. Marek MikšovskýRozhledny a vyhlídkové věže jako sociokulturní a ekonomický fenomén 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Barbora KvačkováRozvoj lázní Poděbrady podle plánů Františka Jandy 2013 Ing. Irena Šulcová
Bc. Margarita MametyevaRuská národnostní menšina a její kultura v České republice 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Simona KoublováŘízení ekonomických procesů vícesouborového divadla 2011 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Petr ŠťastnýSocialistická architektura a její místo v současné společnosti 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Anna KolišováSociální, ekonomické a sociokulturní aspekty fenoménu CouchSurfing 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Jana ŽahourkováSocioekonomický význam Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v rámci Karlovarského kraje 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lucie MelicherčíkováSocioekonomický význam sklářství pro Novoborsko 2011 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Jan ZiegelbauerSolární boom v České Republice, ekonomické souvislosti a důsledky pro krajinu 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Martina VotavováSolární boom v ČR, ekonomické souvislosti a důsledky pro krajinu 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Jana KálalováSoučasné problémy na trhu s výtvarným uměním 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Lucie SkipalováSoučasné proměny územního plánu Hradce Králové 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Vanda FrolíkováSpecifika industriálních památek v ČR a možnosti jejich využití 2010 Mgr. Simona Juračková
Bc. Mayya ShinSpecifika komunikačních aktivit kulturní neziskové organizaci  divadla Archa 2012 Mgr. Barbara Hucková
Ing. Martina ČervenákováSpolupráce neziskových kulturních organizací 2010 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Audrey StembergSponzoring umění / Sponzoring a Art banking v Unicredit Bank 2011 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Nikol HolmanováSrovnávací analýza revitalizačního potenciálu městských částí Prahy 3 a Prahy 7 2010 Ing. Tomáš Pek
Bc. Lucie MagnuskováStavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu 2012 Ing. Irena Šulcová
Bc. Milan DederaSubkultura, popis a socio-ekonomické zařazení určité subkultury (hip hop) 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Ing. Barbora PýchováSupermarkety a nákupní centra v ČR 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Veronika ChaloupkováSvětové výstavy EXPO 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Hana VedralováSvětový fenomén tradičního papírového divadla – možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě 2012 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Thomas KatakalidisTeorie kreativní třídy Richarda Floridy 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Michael ČernýTradice, inovace a globální kultura – etnické subkultury a jejich role v moderní společnosti – 2013 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Bc. Kristýna KalousováTradiční lidová kultura jako prostředek příjmů cestovního ruchu – Středočeský kraj 2011 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Veronika ČeškováTradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického ruchu 2010 PhDr. Zuzana Malcová
Bc. Tereza PlašilováTransformace městských kulturních organizací v Hradci Králové 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Kristýna LiškováTransformace pražské divadelní sítě 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Kateřina ZvelebilováTrh s výtvarným uměním v České republice 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Michaela Kučerová, M.A.Umění  a sociální integrace 2011 Mgr. Barbara Hucková
Bc. Kateřina PaterováUmění jako investice 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Pavel PíšaUrbanistický rozvoj Hradce Králové 2011 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Kristýna BělováUrbanistický vývoj města Teplice 2013 Ing. Irena Šulcová
Bc. Zuzana HanibalováÚzemní rozvoj lázní Jáchymov 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Zoran JíšaVEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE A FRANCII 2010 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Ha Phuong VuongVietnamské etnikum v české společnosti 2010 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Marie SokolováVila Čerych – případová studie animačního projektu 2013 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Petra KožichováVliv forem a metod animace na zachování podstaty kulturní památky 2010 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Bc. Nikola PoláchováVliv kulturní instituce na sociokulturní rozvoj oblasti 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Adam KrúpaVliv odlišných manažerských přístupů na řízení, programování a financování Městského Tylova divadla v Kutné Hoře 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jan VondryskaVliv recese prodeje hudebních nosičů na živou hudební produkci v ČR 2011 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Monika TomiškováVliv územního plánování na využití kulturních památek v oblasti cestovního ruchu 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Michaela MelenováVýběrová studie pražských aukčních domů 2013 PhDr. Anna Janištinová
Ing. Jan VořechovskýVyužití industriálních staveb pro galerijní a výstavní účely 2010 Ing. Tomáš Pek
Bc. Martina PospíšilováVyužití kulturní památky pro výrobu filmových a televizních děl 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Lucie LorencováVyužití kulturního dědictví na Břeclavsku (se zaměřením na vybranou skupinu památek a souvisejících jevů) 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Jana HynkováVyužití kulturního kapitálu Berounska v cestovním ruchu 2011 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Kateřina HubertováVyužití kulturního kapitálu v cestovním ruchu – Střední Čechy, Polabí 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Klára LochmannováVyužití kulturního kapitálu v oblasti cestovního ruchu / Berlova vápenka 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Markéta BibzováVyužití kulturního kapitálu v oblasti cestovního ruchu (Sušicko) 2010 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Barbora TalašováVyužití kulturního potenciálu a kulturní infrastruktury v regionu Český ráj 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Bc. Ivana KronďákováVyužití kulturních specifik města Žatec v cestovním ruchu / projekt Chrám Chmele a Piva 2011 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Lenka BartůňkováVyužití potenciálu historické zeleně k uspokojení potřeb současné společnosti na příkladu lochotínského parku v Plzni 2013 Ing. Zdeněk Novák
Bc. Anna PetrováVyužití sociálních médií v marketingu muzeí umění a galerií 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Michal BalkoVývoj pánského obleku ve 20. století na pozadí socio-kulturních změn 2012 Mgr. Barbara Hucková
Alesia MakarevichVývoj zájmů a preferencí návštěvníků vybraných mezinárodních hudebních festivalů v Praze 2013 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Michal KrobotVznik a přenos hiphopové kultury se zaměřením na element tance 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Pavlína PaškováVztah kongresového cestovního ruchu a kultury v ČR 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Lucie KutmanováWellness – klíč k osobnímu úspěchu, novodobá forma spirituality nebo klam? 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Michal ŠvarcWellness jako možný substitut kulturních statků 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Hana SlapničkováWinter Art Academy – studentský projekt 2012 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Adolf MayerZahájení lázeňské sezony v Teplicích – ekonomická stránka pořádání hudební akce ve volném prostoru 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Štěpán KrpataZákladní příčiny ohrožení a poškozování hmotných kulturních památek 2010 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Michal StrakaZastupování hudebních skupin v ochranných organizacích ČR 2012 prof. Václav Riedlbauch
Bc. Olga HavlíčkováZhodnocení a doporučení přeměny města Benešov z hlediska urbanistického, ekonomického a estetického 2011 Ing. Irena Šulcová
Bc. Barbora ZelinkováZneužití tradiční lidové kultury ke komerčním účelům 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Ing. Aneta DoušováZpravodajská televize Z1: Změny v koncepci za účelem zefektivnění provozu 2010 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Bc. Petra ŠtěpánkováŽidovská čtvrť v Třebíči a možnosti její animace 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Barbora ThorneŽivot na anglickém venkově (případová studie hrabství Devon) 2011 RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.