Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Návrhy témat BP z předmětu 3AM297

Témata prací jsou pouze přibližná a jejich finální podoba záleží na dohodě s konkrétním vedoucím práce, který posléze práci zadá do systému ISIS. Meze se nekladou ani vlastním nápadům.

Název práce Vedoucí práce
Využití kulturního kapitálu v oblasti cestovního ruchu PhDr. Irena Tyslová
Kultura jako vývozní artikl PhDr. Irena Tyslová
Možnosti využití evropských strukturálních fondů pro zapojení kulturních památek do cestovního ruchu PhDr. Irena Tyslová
Tradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického průmyslu PhDr. Irena Tyslová
Význam hmotné kultury pro rozvoj municipální ekonomiky doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Význam kulturního dědictví pro hospodářskou politiku státu doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Aktéři lokální kulturní politiky a jejich role v sociálně ekonomickém rozvoji obcí a měst doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Role místních elit v procesu sociální animace kulturních památek doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Kulturní prvky a funkce krajiny a jejich ekonomické vyhodnocení doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Možnosti a meze sociální animace kulturních památek doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Kulturní průmysl a jeho význam v současné světové ekonomice doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kultury doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Typologie vlastnictví památkových objektů z hlediska rolí vlastníka při údržbě, animaci a provozu památky doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Využití památkového objektu pro výrobu filmových a televisních děl doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Výtvarná kultura jako segment kulturního života lokálních komunit doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ekonomické aspekty pořádání hudebních představení v památkových objektech doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Krásná literatura jako zdroj kulturního poznání doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Nové formy publikační činnosti v oblasti literatury doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Literatura jako součást kulturního dědictví doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Kultovní literatura v současném světě doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Regionální literatura jako zdroj kulturní identity doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Kulturní dědictví jako součást regionální politiky Ing. Vojtěch Kouba
Lokální kultura, její prvky a význam v životě současné společnosti Ing. Vojtěch Kouba
Problematika využití církevních památek v současné české společnosti Ing. Vojtěch Kouba
Základní příčiny ohrožení a poškozování hmotných kulturních památek Ing. Vojtěch Kouba
Pozitivní a negativní externality z hlediska ekonomického využití památkových objektů Ing. Vojtěch Kouba
Problematika ekonomického využití památek industriální architektury Ing. Vojtěch Kouba
Vliv, role a místo chatařství a chalupářství v lokální a regionální kultuře Ing. Vojtěch Kouba
Kultura a kýč Ing. Vojtěch Kouba
Subkultura, popis a socio-ekonomické zařazení určité subkultury Ing. Vojtěch Kouba
Ekonomické a kulturní vyhodnocení činnosti základních uměleckých škol Ing. Vojtěch Kouba
Ekonomické aspekty pořádání hudebních představení ve volném prostoru (krajina, urbánní prostory apod.) Ing. Vojtěch Kouba
Role nadací a neziskových společností ve financování české kultury Mgr. Barbara Hucková
Elitní a masová kultura v oblasti kinematografie, vymezení tvorby a segmentace trhu Mgr. Jan Hanzlík
Elitní a masová kultury v oblasti divadla, vymezení tvorby a segmentace trhu Mgr. Jan Hanzlík

  1. Význam hmotné kultury pro rozvoj municipální ekonomiky