Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Návrhy témat BP z předmětu 3AM397

Témata prací jsou pouze přibližná a jejich finální podoba záleží na dohodě s konkrétním vedoucím práce, který posléze práci zadá do systému ISIS. Meze se nekladou ani vlastním nápadům.

Název práce

Vedoucí práce

Pozitivní a negativní vlivy globalizace na oblast kreativní kultury Mgr. Jan Hanzlík
Možnosti financování divadel v ČR s konkrétními případy Mgr. Jan Hanzlík
Role moderních médií v propagaci kreativní kultury Mgr. Jan Hanzlík
České filmově-distribuční společnosti a jejich specifika Mgr. Jan Hanzlík
Filmové festivaly v ČR – přehlad, zaměření a význam v rámci lokality Mgr. Jan Hanzlík
Divadelní festivaly v ČR – přehled, zaměření a význam v rámci lokality Mgr. Jan Hanzlík
Hudební festivaly v ČR – přehled, zaměření a význam v rámci lokality Mgr. Jan Hanzlík
Aktivní obrana památek před vandalismem PhDr. Irena Tyslová
Reakce spotřebitelských segmentů v závislosti na typu živé kultury PhDr. Irena Tyslová
Typy a metody prezentací v jednotlivých oblastech kreativní kultury PhDr. Irena Tyslová
Regionální kultura a její projevy PhDr. Irena Tyslová
Ekonomické aspekty popkultury Mgr. Barbara Hucková
Fundraising neziskového kulturního projektu – vícezdrojové v ČR nebo v zahraničí Mgr. Barbara Hucková
Typy a metody spolupráce více neziskových organizací (českých nebo zahraničních) Mgr. Barbara Hucková
Kulturní projekty příhraniční spolupráce Mgr. Barbara Hucková
Možnosti prezentace českého kulturního průmyslu v zahraničí Mgr. Barbara Hucková
Kulturní areály a jejich využití v Praze Mgr. Barbara Hucková
Možnosti kulturních areálů v menších městech Mgr. Barbara Hucková
Management prezentace tradiční lidové kultury ve vybraném kraji PhDr. Zuzana Malcová
Tradiční lidová kultura jako prostředek příjmů turistického průmyslu PhDr. Zuzana Malcová
Možnosti prezentace a popularizace tradiční lidové kultury PhDr. Zuzana Malcová
Zneužití tradiční lidové kultury ke komerčním účelům PhDr. Zuzana Malcová
Živá tradice – lidové zvyky v muzejním kontextu PhDr. Zuzana Malcová
Regionální kultura a její projevy PhDr. Zuzana Malcová