Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obhájené DP

Závěrečná práce Rok Vedoucí
Ing. Jana Urbánková – Analýza a dopady současných požadavků společnosti na budoucí využití historických budov v centru Prahy 2013 Ing. Irena Šulcová
Ing. Aneta Doušová – Analýza modelu řízení státní příspěvkové organizace Národní galerie v Praze 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Mariana Hájková – Analýza motivace diváků pražských profesionálních činoherních divadel 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Nikol Holmanová – Činnost zahraniční produkční společnosti při realizaci filmového projektu 2012 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Ing. Karolína Černá – Destinační management a jeho praktická aplikace v oblasti Pece pod Sněžkou 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Monika Hrubantová – Destinační management v Posázaví 2013 PhDr. Irena Tyslová
Bc. Eva Schwarzová – Financování animačních projektů v památkách prostřednictvím zdrojů EU 2012 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Ing. Jan Vořechovský – Hlavní specifika a rozvojové trendy německé památkové péče v oblasti ekonomizace hmotného kulturního dědictví 2012 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. MgA. Radek BrožHodnocení kvality výkonů absolventů divadelních škol a jeho dopady na postavení umělců na trhu 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Klára MikšovskáImage OSA 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Miroslav Merhout – Industriální památky českých měst a šance na jejich zapojení do života současné společnosti 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Ing. Eva Rabasová – Knižní marketing 2013 Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Ing. Petra Kožichová – Komparacer systémů památkové péče ve vyspělých zemích 2013 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Tatjana Aleksičová – Kongresový cestovní ruch v Praze 2012 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Bc. Markéta Špičáková – Kulturní a kreativní průmysly v pobaltských zemích 2013 Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Ing. Jana Chmatilová – Kulturní produkt v cestovním ruchu v Hořicích 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Ľudmila Tilňáková – Kultúrny turizmus v Českej republike (analýza kultúrnych eventov) 2013 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Ing. Markéta Kmeťová – Letní festivaly v památkových objektech 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Veronika Suchánková – Manažerské uchopení účelné propagace práce vybraných středních a vysokých uměleckých škol v ČR 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Markéta Janečková . Mezinárodní podnikání ve světle vlivu kulturních diferencí na příkladu firem Czech Coal a,s, a VINACOMIN 2013 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Klára Vančáková – Mezinárodní studentské divadelní festivaly v zemích Visegrádské skupiny 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Veronika Bezděková . Možnosti a meze sociokulturní animace historických českých klášterů 2012 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Bc. Alžběta Lapáčková – Možnosti animace zámku Mnichovo Hradiště 2013 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Lucie Jamníková – Nástroje a metody kulturní diplomacie ČR 2012 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Ing. Barbora Müllerová  – Organizace neziskového kulturního projektu / fotografické výstavy 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Kateřina Navarová – Orchestrální akademie jako speciální forma výchovy hudebních profesionálů 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Petr Šťastný – Památková ochrana architektury 20. století a její vliv na podobu českých měst 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Ing. Barbora Pýchová – Praha jako kulturní značka 2013 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Lenka Trvalcová – Pražská muzikálová scéna po roku 1992 a konkurenčný boj o diváka 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Marek Prokůpek – Prezentace současného umění v kontextu muzea umění 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Jana Smrčková – Problematika implementace streetartové tvorby do dramaturgie galerií v Praze 2013 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Klára Machutová – Problematika ochrany tradičních lidových řemesel na regionální úrovni 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Ing. Lucie Koulová – Product placement v televizní tvorbě 2012 Mgr. Barbara Hucková
Ing. Zuzana Jandlová – Produkce Nového cirkusu jako dovozní a vývozní artikl a její financování 2013 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Hana Čiháková – Projekt PALLET 2013 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Veronika Šimková – Regionální kultura a její projevy na příkladu současné ochotnické scény na Kladensku 2013 PhDr. Zuzana Malcová
Ing. Marek Mikšovský – Rozhledny a rozhlednová místa jako krajinotvorné prvky, regionální dominanty a atraktor cestovního ruchu 2013 Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Ing. Veronika Doubková – Sdílený marketing v kultuře 2013 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Markéta Bibzová – Specifika propagace a prodeje ručně vyráběného uměleckého zboží na českém trhu 2013 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Ing. MgA. Pavel Farský – Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha 2011 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Zdeněk Šťáva – Trendy v oblasti propagace a distribuce hudebních děl 2012 prof. Václav Riedlbauch
Ing. Andrea Holáňová – Vliv revitalizace památek na společenský život v obci, na příkladu Dolních Počernic 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. Kateřina Hubertová – Využití kulturních památek v cestovním ruchu. Itálie ve srovnání s ČR. 2012 PhDr. Irena Tyslová
Ing. et Ing. Vladimír Paločko – Využití 3D technologií v muzejnictví 2012 Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Ing. Tereza Heinlová – Význam kulturního potenciálu Prahy pro cestovní ruch 2013 Mgr. Markéta Dianová, MBA
Bc. Alena Vítová – Vzdělávání v oblasti nonartificiální hudby 2013 PhDr. Irena Tyslová