Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Arts exkurze

Významnou součást studijního života tvoří praktické exkurze. Tematicky jsou orientovány na různé oblasti hmotné i živé kultury doma i v zahraničí. V rámci výuky studenti navštěvují památkové objekty, muzea, galerie, kulturní akce, skanzeny, tiskové konference, historické zahrady, parky, hudební i divadelní festivaly, kde se seznamují s výraznými osobnostmi kulturního života měst a regionů a poznávají každodenní problémy rozvoje kultury a umění.

Arts exkurze v roce 2016

6. dubna – zámek Dačice, Slavonice nebo Český Rudolec, Pfaffenschlag, Landštejn

Nová kastelánka na zámku Dačice je studentkou magisterského studia Arts managementu, oběd ve Slavonicích nebo v Českém Rudolci, zaniklá obec Pfaffenschlag, Landštejn.

13. dubna – Olešnice u Blanska

Nositel tradice lidových řemesel. Exkurze připravovaná Dr. Zuzanou Malcovou.

25. dubna – Jiřetín pod Jedlovou, hrad Tolštejn, Burg Stolpen (Sasko)

2. května – Štětí, Mělník

Exkurze v rámci předmětu Kulturní turismus.

3. května – Sobotka, Humprecht, další cíle v Českém ráji

9. května – Zámek Pětipsy na Žatecku, Žatec

Odjezd na všechny exkurze bude už v 8 hodin.

Arts exkurze v roce 2015

8. dubna – Vysočina

Slavná keramická dílna v Maříži u Slavonic – výroba vlastního hrnku, diskuse s majitelkou, duch divadla Sklep, ruina zámku v romantickém parku. Krátké zastavení ve Slavonicích. Ekonomické parametry Karmelitánského nakladatelství v Kostelním Vydří s jeho manažerkou i provozovateli. Kostelní Vydří – duchovní centrum Dačicka a Slavonicka.

15. dubna – Sychrov

Fotografie z exkurze

Rohanské zámky na Sychrově a ve Svijanech – každý s jiným osudem, každý v jiném stavu. Diskuse s kastelánem Sychrova, významnou osobností české památkové péče. Po cestě zpět zastávka na hradě Dražice, sídle slavného rodu a místě s mimořádnou historií.

20. dubna – Kadaň

Fotografie z exkurze

Málo známý kraj ve stínu Doupovských hor a jejich vojenského újezdu. Zámek v Krásném Dvoře, jeden z nejkrásnějších zámeckých parků u nás, druhá nejstarší rozhledna v ČR. Kadaň – město s mimořádně aktivním městským kulturním centrum, diskuse s aktéry místního kulturního dění. Po cestě zpět energeticky nabitý Panenský Týnec.

27. dubna – Železné hory

Tři zcela odlišně využité památkové objekty – hrad Košumberk (památka provozovaná městečkem Luže), Nové Hrady (soukromý zámek, muzeum, restaurace a vinárna) a Rychmburk (domov seniorů). Vítání jara v krásné krajině Železných hor.

6. května – Chebsko

Závěrečná exkurze připravovaná Dr. Malcovou. V plánu Chebský hrad, jedna z mála dochovaných románských hradních památek u nás, zámek Kynžvart a další lahůdky.

5. října – Poběžovice, Pivoň, Horšov, Horšovský Týn

Hlavní motiv pořádané exkurze v rámci předmětu kulturní kapitál v sociekonomickém rozvoji bylo posouzení efektivity veřejných prostředků vkládaných do opravy a rekonstrukce významných kulturních památek Hrad Poběžovice, státní zámek Horšovský Týn a klášter Pivoň. Praktická výuka byla zaměřena na diskuzi s administrátory těchto památek, na analýzu hlavních finančních toků z hlediska ekonomické evaluace jejich využití, na typologii finančních zdrojů – státní financování, veřejné rozpočty, soukromé zdroje a na problematiku fundraisingu v kultuře.

12. října – Červená Lhota, Pluhův Žďár, Tábor –nakladatelství Baobab

Fotografie z exkurze

Praktická výuka v rámci předmětu kulturní politika zaměřená na lokální, regionální a národní podporu kultury. Diskuze na státním zámku Červená Lhota byla zaměřena na analýzu efektivnosti veřejných prostředků vkládaných do památkového objektu a na spolupráci se soukromým sektorem v rámci ekonomické animace kulturního dědictví. Přednáška a diskuze v objektu Pluhův Žďár se koncentrovala na problematiku soukromé iniciativy v kultuře. Diskuze v nakladatelství Baobab zarámovala možnosti a meze městské kulturní politiky ve vztahu k podpoře lokální kultury a soustředila se na ekonomické aspekty specifického segmentu kulturní politiky knižního trhu.

14. října – Zaječov u Hořovic, Komárov, Valdek, Všeradice

Fotografie z exkurze

Exkurze v rámci předmětů Financování kultury měla za úkol seznámit posluchače se specifickými oblastmi financování kultury na mezinárodní úrovni ve srovnání s úrovní lokální. Přednáška s následnou diskuzí v klášteře Zaječov umožnila studentům vhled do problematiky mezinárodního financování církevní kulturní památky a s možnostmi kofinancování ze zdrojů mezinárodních, národních a lokálních. Návštěva mikroregionálního muzea v Komárově Litiny studentům představila významnou část materiálního kulturního dědictví v oblasti uměleckých řemesel z hlediska jejich zdrojového potenciálu pro tzv. kulturní průmysly. Poukázala na problémy s jeho využitím  v současných ekonomických podmínkách ČR. Exkurze byla ukončena výkladem romantického objektu Valdek z hlediska jeho vřazení do literární a výtvarné tvorby.

19. října – Strmilov, Telč

Fotografie z exkurze

Exkurze v rámci předmětu Animace kulturního dědictví měla seznámit studenty s formami a nástroji ekonomického uplatnění uměleckých řemesel – tradiční technologie textilní výroby. Seznámení s odbytovou politikou, marketingovými metodami uplatnění těchto kulturních statků na národním i mezinárodním trhu umožnilo studentům aplikovat teoretické poznatky v konkrétní praktické situaci. Přednáška v nově rekonstruované budově NPÚ v Telči seznámila studenty s metodami technikami animace hmotné kulturní památky pro jednotlivé segmenty obyvatelstva.

4. listopadu – Písek

Exkurze jako součást předmětu kulturní politika, urbanismus a krajinotvorba se soustředila na problematiku využití rozsáhlého historického objektu zainvestovaného z veřejných zdrojů. Studenti se zapojili do diskuze na téma oživení objektů pomocí performativní kultury – divadlo, tanec, kulturní eventy, aby na praktickém případu aplikovali své teoretické poznatky. Seminář v regionálním muzeu byl zaměřen na možnosti využití kulturního odkazu významného kulturního tvůrce přelomu 19. a 20. století a posoudit ekonomické aspekty animace této postavy v této společnosti.

Arts exkurze v roce 2014

Fotografie z následujících exkurzí

9. dubna – Plasy, Trpisty

Prohlídka plaského kláštera, seznámení se souběžně probíhající taneční dílnou projektu KNOWTILUS (prof. Žižka, prof. Riedlbauch). Diskuse s majitelem zámku Trpisty o možnostech opravy a užívání barokních zámků.

14. dubna – Lobeč, Lipová u Šluknova

Diskuse s majitelem pivovaru v Lobči, návštěva památkově cenné bývalé ledárny. Ohrožený devastovaný zámek v Lipové u Šluknova – diskuse se zástupci občanského sdružení a se starostou obce. Prohlídka nově přestaveného podstávkového domu, možnosti a limity využití tzv. lidové architektury pro společenské účely. Farnost Lobendava – nejsevernější farnost v ČR. Sociální, ekonomické i duchovní problémy Šluknovského výběžku v diskusi s pastoračním asistentem Martinem Kerhartem.

23. dubna – Náchod, Vízmburk

Setkání se starostou Náchoda, Ing. Birkem, možnosti a limity využití památkového dědictví města, včetně památek industriální architektury. Prohlídka náchodského zámku. Unikátně dochovaný a nově objevovaný hrad Vízmburk v rukou členů občanského sdružení. Role spolků v památkové péči. Procházka jarním lesem.

7. května – Jihlava

Navázání spolupráce se Střední odbornou průmyslovou školou v Jihlavě. Prohlídka města v režii středoškoláků. Návštěva jihlavského muzea. Přednáška doc. Patočky v areálu SOPŠ.

14. května – Žďár nad Sázavou, Třebíč

Špičkové památky UNESCO a možnosti jejich prezentace. Ekonomika muzeí na příkladu Muzea Vysočiny Třebíč. Proměna židovské čtvrti v Třebíči. Diskuse o možnostech lepšího využití kulturního potenciálu Třebíče v cestovním ruchu. Santiniho kaple ve Žďáru nad Sázavou těsně před předáním zpět do rukou církve.

6. října – Český Krumlov

Prohlídka dvojklášteří a diskuse s Kateřinou Slavíkovou o projektu IOP 5.1. Návštěva zámku a belárie, diskuse s kastelánem Pavlem Slavkem, krásy večerního Krumlova.

13. října – České středohoří

Zámek v Horní Libchavě vlastněný cestovatelem Oldřichem Kiliánem. Zámek a historické centrum Horní Police. Zaniklá osada Dvorsko, diskuse s pamětníkem osady, návštěva nového domu na Dvorsku. Taje lokální gastronomie. Muzeum města Ústí nad Labem, přednáška Jana Šíchy o chystané expozici věnované historii českých Němců.

15. října – Klatovsko

Přednáška Petra Kláska, starosty obce Chudenice, o regionálním rozvoji a čerpání dotací. Prohlídka zámku, zámeckého areálu, skanzenu a rozhledny. Galerie Nositelů tradice lidových řemesel. Návštěva tradiční kovárny v Čínově u Klatov.

20. října – Jílové u Prahy

Prohlídka regionálního muzea v Jílovém, diskuse s ředitelkou organizace. Taje lokální gastronomie. Vycházka s historikem Janem Víznerem po historických šachtách v okolí Jílového, zaniklá tvrz Turyně. Románský hrad v Týnci nad Sázavou.

29. října – Doupovské hory

Hrad a zámek v Bečově nad Teplou, diskuse s Kateřinou Rozinkovou, zástupkyní kastelána. Zámek a zámecký park na Valči.

12. listopadu – Česká Kanada

Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří, diskuse o ekonomické udržitelnosti Karmelitánského nakladatelství. Maříž – obnova takřka zaniklé vesnice, marketingová strategie keramické dílny, plány do budoucnosti. Zámek Český Rudolec, unikátní fresky v kostele v Českém Rudolci.

Arts exkurze v roce 2013

27. února – Broumov

Exkurze spojená s domluvou fakultního výzkumu v rámci NAKI. Diskuse s představiteli Agentury pro rozvoj Broumovska, prohlídka kláštera, domluva budoucích kontaktů a výzkumných úkolů.

 3. dubna – Železný Brod, Jablonec

Mrazivá exkurze po zanikajících i přežívajících bižuterních dílnách v Jablonci, do jabloneckého muzea bižuterie i za krásami lidové architektury v Železném Brodě.

17. dubna – Liteň, Hořovice, Valdek

Zámek v Litni je po dlouhé době chátrání opravován s myšlenkou zřídit památník operní zpěvačky Jarmily Novotné. Diskuse s organizátory mimořádně ambiciózního festivalu Jarmily Novotné, prohlídka zámku, parku i hrobky rodiny Daubků. Návštěva zámku v Hořovicích a podnětná dvouhodinová diskuse s kastelánem. Zřícenina hradu Valdek ve vojenském prostoru v Brdech.

22. dubna – Častolovice, Rychnov

Prohlídka zámku a zvěřince v Častolovicích se samotnou paní Dianou Phipps Sternberg. Diskuse o možnostech a mezích interiérových expozic na památkových objektech. Prohlídka zámku a Santiniho kostela v Rychnově nad Kněžnou, prezentace ekonomiky provozu Hospodářství Kolowrat, diskuse s majiteli.

3. května – Lednice

14. října –  Křímice, Vidžín, Svojšín

Diskuse s ing. Jaroslavem Lobkowiczem, majitelem zámku Křimice a prohlídka zámku. Podnikatelé v cestovním ruchu, manželé Pikrtovi, představili obtíže s využitím bývalé fary v obci Vidžín, přestavěné v 80. letech na rekreační areál. Zámek ve Svojšíně ve vlastnictví obce, dlouhodobě devastovaný v minulých desetiletích, a unikátní románský kostel ve Svojšíně představil starosta obce Karel Petráň.

23. října – Veselý kopec, Hlinsko

Nejnavštěvovanější památka Pardubického kraje, skanzen na Veselém kopci, provádí navíc metodickou činnost v podpoře tradiční lidové kultury. O obou těchto oblastech promluvila ředitelka skanzenu (přísp. organizace v rámci NPÚ), paní Ilona Vojancová. Ta následně představila také mimořádný urbanistický celek, městskou památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku a její rozvojové problémy.

30. října – Dub u Prachatic, Vimperk, Bohumilice

Soukromý zámek v Dubu u Prachatic vlastněný rodinou Battagliových je typickým příkladem zdevastované památky zachraňované v posledních 15 letech soukromými majiteli. Obsáhlá diskuse o možnostech oprav, údržby a využití zámku byla doplněna detailní prohlídkou celého objektu. Šumavský pivovar Vimperk je soukromý projekt manželů Hojdarových. Majitel pivovaru, pan Ivan Hojdar, provedl prohlídku objektu i procesu vaření piva a seznámil účastníky s ekonomickou rozvahou jeho podnikání. Jízdárna na zámku Skalice v Bohumilicích je ukázkou diverzifikace podnikání. Majitelé (manželé Hiršlovi) podnikají v potravinářství, na zámku jsou poskytovány ubytovací a stravovací služby a funguje zde úspěšná jízdárna.

6. listopadu – Lázně Kyselka, Chyše

Památkově chráněné objekty v Lázních Kyselka jsou v současnosti mimořádně sledované díky Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví v ČR a její kampani za záchranu památek a proti firmě Karlovarské minerální vody. Vyhrocená situace a zájem veřejnosti vedly k tomu, že v roce 2012 vznikla obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, o.p.s., jejímž cílem je smírné vyřešení problémů a postupná záchrana a lepší ekonomické využití lázeňských budov. Předsedou o.p.s. je pan Vladimír Lažanský, vlastník zámku Chyše. Většina kapitálu pochází ze zdrojů firmy Karlovarské minerální vody. O současné situaci památkových objektů a projektu obnovy a využití hovořil pan Vladimír Lažanský. Ten dále, jako vlastník úspěšného zámku a pivovaru Chyše, představil problematiku údržby a rozvoje zámku a své podnikatelské projekty v regionu.