Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Probíhající projekty

Granty a projekty získané pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru.

Pracoviště Názvy grantů a projektů

Zdroj

Období

VŠE (garantem je FPH, řešitelem Katedra Arts managementu, spolupráce dalších 7 kateder VŠE)

„Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů v sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“

NAKI – MK ČR

2011–2015