Opustil nás profesor Petr Dostál

V úterý 1. června nás ve věku 74 let opustil prof. Drs. Petr Dostál, PhD., mezinárodně uznávaná kapacita v oboru sociální, politické a kulturní geografie, hlava dlouholetého výzkumného projektu na Fakultě podnikohospodářské VŠE, respektovaný odborník katedry arts managementu, autor řady publikací, vědec, učitel a vždy přátelský kolega. Jeho životní dráha byla uvozena nesouhlasem se sovětskou okupací v roce 1968, kdy uprostřed studií odešel do Nizozemska, získal doktorský diplom na prestižní Amsterdamské univerzitě a za 30 let své profesní kariéry dokázal proniknout do nejvyšších sfér mezinárodního výzkumu a získat renomé vědecké špičky ve svém oboru. Podstatným rysem jeho osobnosti po celou dobu exilu bylo nesmlouvavé a nezištné vlastenectví. Dokázal svým českým kolegům otvírat cesty do mezinárodní vědecké komunity, navazovat kontakty s předními autoritami a zprostředkovat jim přístup i k jinak nedostupné západní literatuře. V přelomovém roce 1990 svým vlivem prosadil u Nizozemské vlády velkorysý finanční projekt na podporu nové demokracie v tehdejším Československu a v jeho rámci zorganizoval studijní stáže pro naše poslance, starosty i akademiky ve významných politických, univerzitních i kulturních institucích. Po čtyřiceti letech nám tak otevřel dveře do západního světa a v tomto kursu pokračoval i po svém návratu do vlasti. Stal se unikátním prostředníkem s mezinárodním výzkumem, podílel se na budování nového územně správního systému České republiky, působil jako odborný poradce v několika vládách a pomáhal budovat systém čerpání evropských strukturálních fondů pro naši zemi. Jeho doporučení byla na evropské úrovni vždy respektována. Profesor Dostál odchází na vrcholu své vědecké dráhy, ale nezůstává po něm prázdné místo. Nová generace, které ze všech sil připravoval podmínky pro úspěšný start do mezinárodní akademické dráhy, převzala štafetu a ve světě se neztratí…. Čest jeho památce!