Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Finished projects

Related pages

Department Name

Source

Period

 

Grants
Department of Arts Management, FPH VŠE

„Návrh finanční a daňové podpory památkové péče“

MK ČR

2007–2008

Department of Arts Management, FPH VŠE

 „Inovace studijních předmětů pro vedlejší specializaci oboru Arts management“

FRVŠ

2009

Department of Arts Management, FPH VŠE

 „Hmotná a kreativní kultura jako nové předměty magisterského studia oboru Arts management“

FRVŠ

2011

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Inovace seminářů předmětu Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči“

FRVŠ

2011

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Metodiky animačních projektů v kultuře“

IGA VŠE

2011–2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Future City Games“

British Council

2011

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Ekonomické a legislativní prostředí kulturních památek v jedenácti vybraných vyspělých evropských zemích“ (výzkumný projekt v rámci studentské vědecké činnosti)

FPH VŠE

2011–2013

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie“

IGA VŠE

2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Rožmberský rok 2011“

MK ČR

2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Soubor státních památkových objektů“

NPÚ

2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Výzkum socio-ekonomického klimatu pacovského regionu ve vztahu k rozvoji kulturních aktivit“

Městský úřad Pacov + FPH VŠE

2012