Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Courses

Related pages

Sample Schedule of bachelor study of Arts Management for students accepted into the academic year 2014/15
Semestr ECTS Ident Name ECTS Group Course form
1. 30 2AJ131 Angličtina pro Arts management I nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3MI191 Ekonomie I 6 oP 2/2
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách 3 oP 2/0
3PE192 Kvantitativní nástroje pro Arts Management 3 oP 2/0
3AM182 Lokální a regionální sociologie – sociologie kultury 6 oP 2/2
3MA192 Management 3 oP 2/0
1FU232 Účetnictví I. 6 oP 2/2
2. 33 2AJ132 Angličtina pro Arts management II 3 oJ1 0/2
5FI222 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 3 oP 2/0
3PE191 Ekonomika a finance organizací 6 oP 2/2
3MA194 Informatika 3 oP 0/2
3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura 6 oP 2/2
2PR131 Právo 6 oP 4/0
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts 6 oP 2/2
3. 30 2AJ133 Angličtina pro Arts management III nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
1VF331 Financování ve veřejném a neziskovém sektoru 3 oP 2/0
3AM297 Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče 6 oP 4/0
4ST231 Základy statistiky 6 oP 2/2
volitelný předmět 6 oV
4. 30 2AJ134 Angličtina pro Arts management IV nebo jiný jazykový předmět 3 fJP2 0/2
1VF337 Financování kultury z veřejných zdrojů 3 oP 2/0
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM294 Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči 6 oP 2/2
3MG191 Základy marketingu a marketing umění 6 oP 2/2
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu 6 oP 2/2
5. 30 2AJ135 Angličtina pro Arts management V nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3AM399 Animace kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM291 Geografie kultury 3 oP 2/0
3PA191 Personalistika 3 oP 2/0
3MA390 Projektový management v umělecké sféře 6 oP 2/2
3AM391 Regionální ekonomika v kultuře 3 oP 2/0
volitelný předmět 6 oV
6. 27 2AJ136 Angličtina pro Arts management VI 3 oJ1 0/2
3PS391 Komunikace a public relations 3 oP 2/0
3AM192 Kulturní turismus 3 oP 2/0
3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury 6 oP 2/2
3AM383 Management a organizace v oblasti výkonného umění 6 oP 2/2
AMS Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
DIP_B Obhajoba bakalářské práce 3 oSZ
TOTAL 180 ECTS