PhDr. Irena Děkanovská, Ph.D.

Irena Děkanovská je kulturoložka. Hlavními tématy jejího zájmu jsou kulturní turismus a animace kultury.

Vystudovala kulturologii na FF UK Praha. K interdisciplinárnímu oboru ji přivedla práce v turismu a zájem o teoretické aspekty volnočasových aktivit. V rigorózní práci se zabývala tématem výjimečného českého fenoménu trampingu.

V praktickém turismu pracovala během své více než dvacetileté praxe postupně v několika cestovních kancelářích, jako průvodkyně, v Pražské informační službě školila průvodce, věnovala se marketingu Prahy a vedla Turistické informační středisko. Poté přesedlala do marketingu Galerie hlavního města Prahy, kde zastávala i funkci tiskové mluvčí.

Od roku 2009 je členkou katedry Arts managementu VŠE Praha. V doktorském programu Podniková ekonomika a management FPH VŠE Praha zpracovává dizertační práci na téma Turismus – animační nástroj kultury.

Mluví německy, rusky a anglicky. Irena Děkanovská se narodila ve znamení Střelce, věří na šťastné náhody, je žižkovským patriotem, má ráda divadlo, blues, kočky i pohyb. To vše ji umožňuje uvažovat o kultuře v tom nejširším slova smyslu.