Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference VĚDA, MANAGEMENT A LIDSKÉ ZDROJE

1. prosince 2011  spolupořádala Katedra arts managementu v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR konferenci„VĚDA, MANAGEMENT A LIDSKÉ ZDROJE“. Konference se konala ve spolupráci s Kanceláří místopředsedkyně Senátu PČR, Katedrou personalistiky FPH VŠE a Akademií věd ČR. Před začátkem konference byla pro zájemce organizována prohlídku jednacích prostor Senátu s odborným výkladem. Po skončení se konal koncert studentů Pražské filharmonie. Kompletní program konference:

Úvodní slovo místopředsedkyně Senátu PČR, PaedDr. Aleny Gajdůškové

BLOK 1

Aktuální směry výzkumu v oblasti managementu – Fakulta podnikohospodářská VŠE

Moderuje: Mgr. Mario Kubaš

Hlavní směry výzkumu v oblasti rozvoje podnikového managementu, výzkum a jeho aplikace v oblasti vysokoškolské pedagogiky (prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.)

Vztahy mezi ekonomikou, managementem a kulturou ve vysokoškolské výuce (doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.)

Problematika implementace výsledků vědeckovýzkumného procesu do praxe v oblasti kultury (Ing. Zdeněk Novák)

Hlavní směry projektu NAKI zpracovávaného na půdě VŠE (prof. Petr Dostál, M.A., PhD.)

Představení projektu NAKI hlavními řešiteli: „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“ (Ing. Vojtěch Kouba)

BLOK 2

Lidské zdroje

Moderuje: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Genderová rovnost jako sociální inovace: správa lidských zdrojů ve vědě v ČR a Evropě (Mgr. Marcela Linková – Sociologický ústav AV ČR v.v.i., vedoucí týmu Národního kontaktního centra – ženy a věda)

Flexibilita trhu práce a pracovních vztahů (Petr Skondrojanis – LMC, s.r.o.)

Moderní metody vzdělávání (Ing. Jan Hasman – Mercuri International Česká republika)

Možnosti a úskalí interní komunikace (Mgr. Tomáš Poucha – Institut interní komunikace)

BLOK 3

Studenti a pracovní prostředí

Moderuje: Mgr. Markéta Dianová, MBA, Tomáš Kolín a Aneta Jarošová

Přínosy Jacka Welche pro vůdcovství a řízení lidí

Přínosy Stephena Coveyho pro vůdcovství a řízení lidí

Flexibilita trhu práce, měření, mezinárodní srovnání

Zaměstnávání osob 50+, situace v ČR a mezinárodní srovnání

Nové role lidských zdrojů v organizacích

Talent management jako nástroj stabilizace klíčových zaměstnanců

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce, srovnání oborů a škol na základě dat