Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová vedlejší specializace pro studenty AM

Pojem multimédia označuje společné působení více výrazových prostředků určených pro komunikaci a jejich vzájemné

fungování v interakci s příjemcem. Vedlejší specializace

Multimediální komunikace učí práci s informacemi vyjádřenými statickým i pohyblivým obrazem, zvukem a textem včetně možností uplatnění v praxi. Ústředními tématy jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Technologie pro tvorbu multimedií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti, narůstá objem informací vyjádřených touto cestou

a stále více vzniká potřeba na jejich kvalifikované užívání. Nástup webu 2.0 a posílení pozice nových médií otevírají možnosti jejich aplikace v ekonomii a kultuře.

Absolvent vedlejší specializace bude mít přehled o teorii multimédií a audiovizuální komunikace. Osvojí si základní znalosti

a dovednosti v oblastech grafiky, sazby, digitální fotografie,

digitálního videa, základů práce se zvukem a řízení

multimediálních projektů. Bude znát řetězec vzniku

multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. V praxi nalezne uplatnění jako řešitel multimediálních projektů, jejich zadavatel nebo pracovník PR útvarů a

marketingu.

Garant:

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Grafická a multimediální laboratoř FIS VŠE

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena pouze pro studenty navazujícího magisterského oboru Arts management Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Kapacita na semestr:

20 studentů.

Kurzy:

4ME400 Multimediální komunikace (7 kreditů)

4ME411 Počítačová grafika a sazba (6 kreditů)

4ME421 Digitální fotografie (6 kreditů)

4ME431 Vizuální komunikace (6 kreditů)

4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS (5 kreditů)

Web pracoviště:

gml.vse.cz