Seznámení s katedrou

Katedra Arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře. Katedra je zároveň i propojena s praxí kulturního managementu v České republice a jako expertní pracoviště spolupracuje na smluvním základě se státní správou.

Buďte taky Arts!

Studujte unikátní kombinaci kultury, ekonomie, managementu a marketingu na Arts managementu na VŠE v Praze, který patří dle mezinárodních žebříčků k nejlepším na světě. (Eduniversal Best Masters Ranking)

Mohlo by vás zajímat:

Profil absolventa
Podání přihlášky