Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Prof. Václav Riedlbauch

Prof. Václav Riedlbauch

Václav Riedlbauch je hudební skladatel a pedagog, kulturní manažer a bývalý ministr kultury České republiky.

Specializuje se na hudební a divadelní management, kulturní politiku v oblasti kreativní kultury, mezinárodní kulturní spolupráci a kulturní diplomacii.

Po studiu Akademie múzických umění v Praze, obor skladba, začal působit jako pedagog na Pražské konzervatoři. Zastával též funkci uměleckého šéfa Opery Národního divadla, ředitele programu Paláce kultury, šéfproducenta a později ředitele nakladatelství Panton a ředitele České filharmonie. V letech 2009-2010 byl ministrem kultury ČR.

Dlouhodobě působí jako pedagog na Hudební fakultě AMU v rámci katedry skladby, kterou letech 1990 – 2004 i vedl. Z jeho iniciativy vzešla přehlídka soudobé evropské tvorby Pražské premiéry (první ročník 2004), cílená na podněcování a prezentaci tvorby současných českých a evropských skladatelů.

Je členem Správní rady Nadace Bohuslava Martinů, dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, stálé soutěžní komise Pražského jara a předsedou Akademického senátu VŠE.

Působil v expertním týmu pro koncepci Národního divadla, Správní a Umělecké radě festivalu Pražské jaro, Správní radě Nadace Leoše Janáčka, předsedal výboru Festivalu Brno (Moravský podzim, Expozice nové hudby, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, Mezinárodní vědecká konference), a v dalších.

Je autorem řady komorních a orchestrálních skladeb. Jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku 1984 šest sezon.

Je držitelem několika ocenění od institucí a mnoha domácích soutěží; v roce 2000 mu Evropská unie umění udělila Evropskou cenu Gustava Mahlera za vynikající výsledky v oboru hudby.

Václav Riedlbauch hovoří anglicky, německy a rusky.

Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy, historii a kultuře ve všech jejích projevech.