Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Zdeněk Uherek je etnolog, sociální antropolog. Na katedře Arts Managementu přednáší v předmětech Multikulturní Evropa a Kulturní diplomacie.

Specializuje se na antropologii města, migrace, menšiny, krajany, cizinecké komunity a jejich adaptaci, regionálně se soustřeďuje zejména na antropologii Evropy. Jeho výzkumy se zaměřují hlavně na problematiku migrantů, integrace kulturních menšin a na otázky kulturní identity českých emigrantů. Na tato témata uskutečnil četné výzkumy v Evropě a Kanadě.

Dále se zaměřuje na studium koncepcí životního stylu jednotlivých urbánně antropologických a sociologických škol a jejich výzkumů a na teorii etnicity.

Po studiích na UK nastoupil do Etnologického ústavu AV ČR, kde je v současné době ředitelem a vedoucím oddělení etnických studií.

Je předsedou Národního komitétu etnologických a antropologických věd, předsedou České asociace pro sociální antropologii, členem Royal Anthropological Institute (Velká Británie). Dále je členem Evropské asociace sociálních antropologů, členem Národopisné společnosti a Masarykovy sociologické společnosti, členem redakčních rad časopisů Český lid, Slovenský národopis, Cargo, Národopisná revue, Urban antropology a členem vědecké rady časopisu Lidé města.

Je rád v přírodě pěšky, na kole, na lyžích i jakkoli jinak.