Spolek studentů Arts managementu

Obor Arts management je výjimečný i svými studenty, kteří tvoří sepjatý a provázaný kolektiv, což dokazuje i fakt, že z jejich iniciativy vznikl Spolek studentů Arts managementu, který se snaží svou existencí přispívat k rozvoji tohoto oboru, prezentaci zájmů jeho studentů a v neposlední řadě také o výměnu praktických zkušeností mezi jednotlivými studenty. Nejaktuálnější informace naleznete na Facebooku Spolku studentů arts managementu.

Spolek pořádá každý semestr několik akcí různých typů, ať už networkingová setkání Arts Pivo, či třeba Arts+, tedy návštěvy různých kulturních akcí s odborníky z praxe s následnou diskusí s nimi. Základním smyslem spolku je poskytnou aktivním studentům možnost se na organizaci těchto akcí podílet a také pomoct s realizaci akcí nových. Do organizační struktury spolku se může zapojit jakýkoli student oboru Arts management.

Pokud se chcete dozvědět více o fungování spolku či možnostech jak se zapojit, napište na e-mail artsspolek@gmail.com nebo dojděte na jakékoli setkání spolku.

Aktuální informace ke všem událostem naleznete na Facebooku Spolku studentů arts managementu.

Spolek studentů arts managementu pořádá několik akcí, z nichž lze vyjmenovat:

  • Arts Starter Pack — úvodní večer pro první ročník studentů arts managementu
  • Arts Starter Master — úvodní večer pro magisterské studenty arts managementu
  • Arts Party — tradiční přivítací večírek organizován studenty druhého ročníku arts managementu
  • Arts+ — seriál návštěch kutlurních institucí a diskusí s odborníky
  • Arts Pivo — seriál přátelských večerů, na kterých se představí vždy 3 studenti arts managementu
  • Merry Arts — vánoční kulturní akce, beseda se 3 zvučnými jmény českého kulturního prostředí, koncerty a večírek