Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Řešitelský tým

Role v řešitelském týmu Člen řešitelského týmu
Odpovědný řešitel, vedoucí projektu,vedoucí týmu KAM prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
koordinátor projektu, spoluřešitelka týmu KAM Ing. Irena Šulcová
zástupce koordinátora,spoluřešitelka týmu KAM PhDr. Irena Tyslová
spoluřešitel týmu KAM Ing. Jan Hanzlík
spoluřešitel týmu KAM Ing. Vojtěch Kouba
spoluřešitelka týmu KAM Ing. Šárka Tittelbachová
vedoucí týmu KLOG prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
vedoucí týmu KMG Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KMG Ing. Jitka Černá, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KMG Ing. Zuzana Chytková, Ph.D.
vedoucí týmu KM doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
spoluřešitelka týmu KM Ing. Jana Müllerová
spoluřešitelka týmu KM Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
vedoucí týmu KPSŘ PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KPSŘ doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
spoluřešitel týmu KPSŘ prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
vedoucí týmu KPE prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
spoluřešitelka týmu KPE Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
spoluřešitel týmu KPE Ing. Luboš Smrčka, CSc.
spoluřešitel týmu KPE Ing. Petr Boukal, Ph.D.
spoluřešitel týmu KPE Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KPE Ing. Martina Sieber, Ph.D.
spoluřešitelka týmu KPE Ing. Hana Vávrová, Ph.D.
vedoucí týmu KVF prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí týmu GML (KIS) doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
spoluřešitel týmu GML (CIKS) Ing. Václav Šubrta
Externí spoluřešitel KPE Mgr. Markéta Voráčová