Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cíle VS

Cíle vedlejší specializace Absolventi vedlejší specializace budou schopni analyzovat, hodnotit a rozvíjet ekonomické aktivity v oblasti tvůrčího podnikání – zejména v kultuře a umění. Najdou uplatnění jak ve vrcholovém managementu velkých státních institucí a veřejnoprávních organizací, tak i v podnikatelské praxi dynamického sektoru kultury a umění. Získané znalosti rozvojových zdrojů v podobě hmotného i nehmotného kulturního dědictví vytvoří základ pro efektivní profesní uplatnění navazující na obecný znalostní základ poskytovaný jednotlivými fakultami VŠE. Rozšíření profesního záběru o pole tzv. znalostní ekonomiky orientované na umění a kulturu zlepší možnosti praktického uplatnění absolventů VŠE.

Výuka předmětů vedlejší specializace je zabezpečována základním pedagogickým týmem Katedry Arts managementu FPH ve spolupráci s významnými odborníky z praxe kulturního managementu. Studium v jednotlivých předmětech je zaměřeno na povzbuzení zájmu a vlastní iniciativy studentů jak ve formě samostatných prací na konkrétních tématech, tak i zapojení studentských týmů do vědecko-výzkumné činnosti v rámci vědeckých projektů katedry. Výuka je doplněna praktickými semináři, tematickými exkurzemi a cvičeními, která umožní vlastní tvůrčí aktivitu studentů.

Vedlejší specializace je určena všem studijním oborům na VŠE kromě studentů oboru Arts management. Je koncipována jako relativně samostatný, tematický sevřený studijní program navazující na bakalářský stupeň ekonomického či sociálně orientovaného směru. V úvodu získává student přehled o jednotlivých formách a podobách uplatnění kultury v ekonomickém životě společnosti, základní orientaci v oblasti teorie a managementu kultury. Navazující předměty jsou směrovány do jednotlivých oblastí využití kulturního dědictví, ekonomizace kulturních statků a podpory umělecké kreativity z hlediska managementu kulturních institucí, organizací a podniků.

Vedlejší specializace svým obsahovým zaměřením odpovídá moderním programům renomovaných světových škol a spolu s nimi reaguje na podstatný rys soudobého vývoje světové ekonomiky, kterým je především růst váhy nemateriálních statků na světových trzích a prudký rozvoj kreativních průmyslů.