Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace o VS

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty Vysoké školy ekonomické základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, kulturní tvorby a společenského využití kulturního dědictví se stává vysoce aktuální specializací s ohledem na zdrojový potenciál ekonomiky malé země. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a zejména kulturním významu, vytvářejí nový rámec a nové šance pro efektivní uplatnění rozvojových zdrojů české ekonomiky. Schopnost využití těchto zdrojů, schopnost úspěšné komunikace s aktéry v jednotlivých sektorech „tvůrčí ekonomiky“ jsou významnou podmínkou pro uplatnění moderního ekonoma v praxi. Další podmínkou je znalostní vybavení absolventa VŠE v oblasti multikulturních vztahů, schopnosti komunikovat s ekonomickými subjekty z různých evropských kultur v rámci rozšiřující se Evropské unie.

Vedlejší specializace je z těchto důvodů charakterizována dvěma základními východisky:

1) těsnou vazbou na praxi v oblasti managementu umění a kultury, zapojováním významných představitelů kulturního managementu do výuky, zpracováním prakticky zaměřených semestrálních a diplomových prací, těsným a smluvně zajištěným kontaktem s významnými domácími i mezinárodními institucemi v oblasti kultury,

2) aktualizací znalostního základu absolventa VŠE na základě analýzy obdobných studijních programů rozvíjených na vedoucích světových ekonomických učilištích (London School of Economics, University of Amsterdam, École des hautes études en sciences sociales, University of Columbia), které se v poslední době stále více koncentrují také na kvalifikaci manažerů v oblasti tvůrčích ekonomických oborů.

Garanti Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., katedra Arts managementu Prof. Václav Riedlbauch, katedra Arts managementu.