Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zemřel prof. Václav Riedlbauch

Po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 70 let přední český kulturní manažer, pedagog a hudební skladatel prof. Václav Riedlbauch, který se v posledních letech významně podílel na budování úspěšného oboru arts management na Fakultě podnikohospodářské.

Václav Riedlbauch se narodil 1. dubna 1947 v Dýšině na Plzeňsku. Na pražské konzervatoři studoval skladbu a hru na akordeon. Na HAMU vystudoval kompozici a zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů, mj. v Itálii a Polsku. Václav Riedlbauch je autorem 12 orchestrálních skladeb, varhanního koncertu, komorních a vokálních děl a celovečerního baletu Macbeth, který byl uváděn na Nové scéně Národního divadla v letech 1984 –1990.

Od 80. let se začíná prof. Riedlbauch postupně věnovat více a více kulturnímu managementu. V roce 1987 se stává uměleckým šéfem opery Národního divadla, odkud odchází v listopadu 1989. Poté působil jako programový ředitel Paláce kultury, dále pracoval jako šéfproducent a ředitel hudebního vydavatelství Panton. Od 1. ledna 2001 se stává generálním ředitelem České filharmonie.

Přes velké pracovní nasazení, kterým byl proslulý, nikdy v pedagogické činnosti neustal. V letech 1971 – 2016 působil jako pedagog na katedře skladby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, v letech 1990 – 2004 zde působil jako vedoucí katedry, profesorem byl jmenován v roce 2000.

Jeho nezdolné úsilí a manažerské kvality vyúsťují v nabídku postu ministra kultury v překlenovací vládě Jana Fischera. Prof. Václav Riedlbauch nabídku přijímá a 8. května 2009 se stává ministrem kultury.

Václav Riedlbauch se angažoval v mnoha projektech českého hudebního světa a řadu z nich sám inicioval či přímo řídil. Podílel se na přípravě rozhlasové soutěže Concertino Praga, koncertního projektu Pražské premiéry, od prosince 2006 do června 2009 působil ve správní radě obecně prospěšné společnosti České doteky hudby, působil též jako ředitel Nadace Bohuslava Martinů.

V roce 2010, po svém vládním angažmá, přijímá nabídku Fakulty podnikohospodářské a spolupodílí se na výuce a vedení Katedry arts managementu. „Prof. Václav Riedlbauch byl skvělým manažerem, což dokázal během řízení České filharmonie a resortu kultury. Studentům dokázal zprostředkovat své zkušenosti na špičkové světové úrovni. Jeho hluboký vhled do kulturního managementu, jeho zkušenosti a jedinečné osobní vlastnosti přispěly k rostoucími zájmu o obor arts managementu a k rozvoji Fakulty podnikohospodářské jako přední byznys školy ve Střední Evropě. Panuje obecné přesvědčení, že každý je nahraditelný, obávám se, že v případě prof. Václava Riedlbaucha tato poučka neplatí.“ Říká vedoucí katedry arts managementu Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prof. Riedlbauch vyučoval krom hudebního managementu i management dalších živých umění, kulturní diplomacii a problematiku role kultury v socioekonomickém rozvoji.

S odchodem Václava Riedlbaucha odchází neúnavný hybatel a propagátor české hudby a přední kulturní manažer, jenž byl znám svým zápalem, optimismem, energií a inspirujícím leadershipem. „Profesor Riedlbauch byl nejen vynikajícím a oblíbeným pedagogem, ale hlavně skvělým, čestným a poctivým člověkem.“ Dodává děkan fakulty, Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.