Research & Development

The department of Arts Management is a leading Czech workplace providing research of cultural management and other related topics. Our students actively take part in the research activities, too. The research on our department is focused on two major areas.

Firstly, we aim to improve the system of financing and support of Czech cultural institutions and cultural heritage. The second area aspires to implement principles of modern economics to management of cultural institutions while improving their overall quality. All of these activities are reflected by an five year long, important project of researching the national cultural identity targeted at management and entrepreneurship in the area of culture. Other departments of our faculty are involved in this project as well.

Among the Czech leading institutions cooperating with our department are the Ministry of Culture, National Heritage Institute, ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites), National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS) or National gallery and museum.

Recent Projects

The research orientation of the Department concentrates on two principal areas. First one is economy and management of cultural heritage, second one is economy and management of cultural organisations. We are delighted that we belong to the most respected departments in this field in the Czech Republic.

Department

Name

Source

Period

 

Grants
Department of Arts Management, FPH VŠE

„Efektivní metodiky podpory malých a   středních subjektů v sektoru kultury v prostředí národní a evropské   ekonomiky“

NAKI – MK ČR

2011–2015

Finished Projects

Department Name

Source

Period

 

Grants
Department of Arts Management, FPH VŠE

„Návrh finanční a daňové podpory památkové péče“

MK ČR

2007–2008

Department of Arts Management, FPH VŠE

 „Inovace studijních předmětů pro vedlejší specializaci oboru Arts management“

FRVŠ

2009

Department of Arts Management, FPH VŠE

 „Hmotná a kreativní kultura jako nové předměty magisterského studia oboru Arts management“

FRVŠ

2011

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Inovace seminářů předmětu Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči“

FRVŠ

2011

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Metodiky animačních projektů v kultuře“

IGA VŠE

2011–2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Future City Games“

British Council

2011

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Ekonomické a legislativní prostředí kulturních památek v jedenácti vybraných vyspělých evropských zemích“ (výzkumný projekt v rámci studentské vědecké činnosti)

FPH VŠE

2011–2013

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie“

IGA VŠE

2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Rožmberský rok 2011“

MK ČR

2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Soubor státních památkových objektů“

NPÚ

2012

Department of Arts Management, FPH VŠE

„Výzkum socio-ekonomického klimatu pacovského regionu ve vztahu k rozvoji kulturních aktivit“

Městský úřad Pacov + FPH VŠE

2012