Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty

Startuje cyklus internetových diskusních klubů 

(20. 4. – 27. 5. 2012, každé úterý v 17.00) 

 

Události posledního roku totálně proměnily svět. Dřívější jistoty, byť často jen zdánlivé, rozmetal neviditelný virus. Ekonomika, školství, zdravotnictví, rodina, žádná oblast našeho života nezůstala ušetřena. Ani kultura, tento mnohdy neviditelný a nedoceněný základ existence a fungování lidské společnosti. Pandemie ale také náhle a bezohledně odhalila, co zůstávalo v celé šíři společenských aktivit a jevů skryto. Nic nebude jako dřív, proměny společnosti začaly.  

 

Vážná či klasická hudba je považována většinou populace za cosi elitního a méně srozumitelného, a tudíž tak trochu nezajímavého a zbytečného. Tento názor není vůbec nový, vine se jako červená nit mnohasetletou historií hudební kultury. Její podoba se v průběhu staletí proměňovala a dnes si její aktéři – tvůrci, interpreti, manažeři, ale také konzumenti, tedy všichni, pro něž je hudba důležitou součástí života, kladou otázku, co bude s vážnou hudbou dál. Jak budou vypadat produkce, tedy koncerty, záznamy, sdílení na sítích, jak se bude vnímána nová hudba, jak budou na proměny společnosti reagovat organizátoři, tělesa a hudebníci samotní, kam povede soupeření mezi dvěma póly hudebního univerza – hudbou vážnou a „nevážnou“? A mnoho dalších otázek. 

 

Hledáním odpovědí se bude zabývat internetový diskusní klub nazvaný Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistotyV otevřené disputaci o různých problémech vážné hudby se potkají osobnosti z různých sfér hudby, hudebníci, manažeři, teoretici, kritici. Diskuse bude otevřena i podnětům veřejnosti. Šest podvečerů. Každé úterý v 17.00 hodin. Na platformách YouTube, Facebook a webových stránkách partnerů tohoto projektu. 

 

Začínáme 20. dubna v 17.00 hodin.  

Téma č. 1: Co je a kde se vzala „vážná hudba“? Jaká je její dnešní podoba a význam? 

 

Moderátor: 

PhDr. Ilja Šmíd – hudební manažer, pedagog Katedry arts managementu PHF VŠE 

Oponent: 

prof. PhDr. Jiří Štilec, Ph.D. – hudební producent, vedoucí katedry hudební produkce HAMU Praha  

 

Účastníci: 

Prof. Ivan Klánský – klavírní virtuos, děkan HAMU 

PhDr. Petr Veber – muzikolog, hudební kritik a spoluzakladatel portálu KlasikaPlus  

doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. – muzikoložka, vedoucí katedry hudební produkce JAMU Brno 

Vilém Veverka – hudebník 

Mgr. Jan Žemla – ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava  

 

Link na diskuzi zde.

 

Producent: 

Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická 

 

Koproducent: 

Katedra hudební produkce Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha 

 

Partneři projektu: 

KlasikaPlus – Portál o klasické hudbě 

Český rozhlas D-dur 

AuraMusica, s.r.o. 

IDU – Institut umění – Divadelní ústav 

Český rozhlas D-dur 

Hudební rozhledy 

Sdružení umělců klasiky (SUK) 

ASOPS