Vyučující

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA

RB 445 | marketa.dianova@vse.cz

doc. Ing. František Drozen, CSc.

doc. Ing. František Drozen, CSc.

RB 445 | drozen@vse.cz

Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.

RB 414 | jan.hanzlik@vse.cz

Mgr. Barbara Hucková, Ph.D., MBA

RB 446 | barbara.huckova@vse.cz

PhDr. Anna Janištinová

RB 445 | anna.janistinova@vse.cz

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

RB 446 | vojtech.kouba@vse.cz

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.

RB 421 | xkubm57@vse.cz

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

RB 421 | milan.lindner@vse.cz

PhDr. Zuzana Malcová

RB 446 | zuzana.malcova@vse.cz

PhDr. Anna Matoušková

PhDr. Anna Matoušková

anna.matouskova@vse.cz

Ing. Zdeněk Novák

RB 446 | zdenek.novak@vse.cz

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

RB 444 | jiri.patocka@vse.cz | lucie.richterova@vse.cz

Ing. Pavla Petrová, Ph.D.

RB 428 | pavla.petrova@vse.cz

Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

RB 445 | marek.prokupek@vse.cz

PhDr. Ilja Šmíd

RB 446 | ilja.smid@vse.cz

Ing. Martin Zelený, Ph.D.

RB 446 | martin.zeleny.kam@vse.cz