Diplomové práce

Termíny obhajob diplomových prací

Čas zkoušky a místnost najdete vždy v ISISu.

Vypisovaná témata DP

Členové katedry: Nabízená témata:
Mgr. Markéta Dianová, MBA
 • Dark tourism – vzdělávání či voyeurismus?
 • Edutainment – realita či fikce?
 • Evropské kulturní trasy
 • Financování kulturních projektů
 • Globalizace versus lokalizace v kulturním turismu
 • Kongresový turismus ve vybrané destinaci
 • Management kulturního turismu ve vybrané evropské zemi
 • Marketingová analýza vybrané památky / destinace
 • Nové formy turismu a jejich role v globalizovaném světě
 • Řízení návštěvnosti vybrané památky / destinace
doc. Ing. František Drozen, CSc.
 • Kulturní statky – trh – cena – hodnota
 • Oceňování kulturních statků v kontextu pojišťoven
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
 • Filmový marketing
 • Sociologické aspekty filmového diváctví
 • Srovnání dramaturgie vybrané české a zahraniční televizní stanice
 • Trh práce, pracovní proces a organizace práce ve filmovém průmyslu
 • Trh s fyzickými nosiči v oblasti filmu (DVD, Blu-Ray)
 • Video on demand služby na českém trhu
Mgr. Barbara Hucková, MBA
 • Ekonomické aspekty pop kultury
PhDr. Anna Janištinová
 • Falsifikáty a jejich vliv na formování trhu umění
 • Muzejní edukace a animace
 • Uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol na trhu umění v ČR
Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
 • Animace nevyužívaných sakrálních památek
 • Archeologie v ČR, ekonomické aspekty péče o archeologické nálezy
 • Benchmarking knihoven
 • Ekonomické aspekty činnosti základních uměleckých škol
 • Financování církví ve vybraných evropských zemích
 • Fundraising církví a náboženských společností
 • Industriální památky českých měst a možnost jejich zapojení do života současné společnosti
 • Kulturní politika ve vybraném státě světa
 • Moderní budovy knihoven v ČR
 • Obnova a využití klášterů a řeholních domů v ČR
 • Ochrana památek druhé poloviny 20. století
 • Ochrana památek ve vybraném státě světa
 • Památková péče a ochrana přírody
 • Plošná památková péče v České republice
 • Problematika využití, údržby a obnovy městské zeleně
 • Současné proměny interiérových instalací na památkových objektech
 • Význam občanského sektoru pro ochranu památek v ČR
Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
 • Aktuální trendy ve videoherním průmyslu
 • Ekonomika divadelních festivalů v České republice
 • Grantové systémy v kultuře na národní úrovni
 • Kreativní město
 • Mediální komunikace v oblasti živé kultury
 • Podpora kultury ve světových metropolích
Ing. Milan Lindner, Ph.D.
 • Ekonomický potenciál nemovitých kulturních památek a jeho využití
 • Kategorizace a způsoby využití městských vnitrobloků
Ing. Zdeněk Novák
 • Podpora kulturních projektů z veřejných zdrojů
Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
 • Benchmarking muzeí
 • Měření výkonnosti muzeí
PhDr. Irena Tyslová
 • Sdílená ekonomika a její využití v turismu
 • Státní kulturní politika ČR jako zdroj podnětů k animaci kulturního dědictví