Katedra arts managementu

Katedra arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře. Katedra je zároveň i propojena s praxí kulturního managementu v České republice a jako expertní pracoviště spolupracuje na smluvním základě se státní správou.

Buďte taky Arts!

Studujte unikátní kombinaci kultury, ekonomie, managementu a marketingu na Arts managementu na VŠE v Praze, který patří dle mezinárodního žebříčku Eduniversal Best Masters Ranking k nejlepším na světě.

Co se u nás naučíte?

 

Výuka je zaměřená na ekonomiku kultury a další související přístupy (marketing, management, legislativa). Je těsně propojena s kulturní praxí. Katedra pořádá ročně desítky odborných exkurzí, na kterých mohou studenti diskutovat s odborníky a detailně se seznamovat s každodenními problémy lidí pracujících v jednotlivých sektorech kultury. Na kulturní praxi jsou orientovány i seminární a závěrečné práce studentů, kteří zpracovávají témata zaměřená na analýzu provozu efektivity a management kulturních organizací a institucí. Formou expertizních studií jsou studenti průběžně zapojováni do řešení praktických otázek na hraně umění a ekonomiky v oblasti živé i hmotné kultury.

Cílem bakalářského studia programu Arts management je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury.

Nestratí se u nás studenti, zájmově i profesně orientovaní na kulturu ve všech podobách, schopni analytického myšlení v aplikační oblasti podnikatelských aktivit a managementu kultury, ale i syntetického uvažování v širších souvislostech uplatnění kulturních zdrojů v národní ekonomice i v evropském a světovém multikulturním prostředí.

Cílem navazujícího studia je příprava pro úspěšné působení ve vedoucích pozicích ve sféře ekonomiky a podnikání v kultuře. Magisterský obor je určen rovněž pro absolventy vysokoškolských uměleckých oborů, kteří získávají kvalifikaci pro management kulturních organizací i vlastních uměleckých podniků.

Profil katedry

 

Profil absolventa

 

Mohlo by vás zajímat:

Profil absolventa
Podání přihlášky