Magisterské studium

Studijní plán magisterského studia

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního programu Arts management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (hP) ve výši 57 ECTS,
  • předměty vedlejší specializace (sP, sV) ve výši 30 ECTS,
  • oborově volitelné předměty (hV) ve výši 12 ECTS,
  • povinně volitelný předmět odborného zaměření (hV1) ve výši 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška z ekonomie za 3 ECTS,
  • souborná zkouška z vedlejší specializace za 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška ze studijního oboru 6 ECTS,
  • vypracování a obhájení diplomové práce za 6 ECTS.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 18 kreditů ECTS na ukončení studia (souborná a státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina hP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Pro aktuální studijní plán na akademický rok 2019/2020 klikněte zde.