Arts exkurze

Významnou součást výuky oboru Arts management tvoří praktické exkurze v regionech ČR a v příhraničích oblastech. Cílem exkurzí je zprostředkování aktuálních rozvojových trendů v kultuře a lepší pochopení problémů managementu a správy v kultuře. Exkurze jsou zaměřeny na různé segmenty kultury, v rámci výuky studenti navštěvují památkové objekty, muzea, galerie, skanzeny, historické zahrady, parky, regionální kulturní akce, hudební i divadelní festivaly, kde se setkávají s výraznými osobnostmi kulturního života a poznávají každodenní problémy rozvoje kultury a umění.

 V letech 2013–2018 proběhly tyto exkurze:

 

4. dubna 2018 – Klatovy

V západočeských Klatovech, centru relativně konzervativního zemědělského regionu, vznikla díky zápůjčce soukromého sběratele špičková expozice šumavského skla. Studenti předmětu zaměřeného na kulturní politiku mohli srovnat výstavu v Pavilonu skla a nabídku blízkého Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, kde v následujících letech vznikne nová stálá expozice. Po diskusi s managementem muzea a návštěvě barokní lékárny došlo k setkání s provozovateli klatovského vegetariánského bistra Vlaštovka, kteří ve svém podniku pořádají (bez podpory veřejné správy) oblíbené koncerty. V závěru exkurze studenti navštívili areál na vrchu Bolfánek nad Chudenicemi, kde spolek Otisk pořádá kulturní akce přesahující rámec regionu. Exkurze umožnila srovnání čtyř aktérů kulturního života: městské a krajské muzejní expozice, zapsaného spolku a soukromých provozovatelů.

Fotografie z exkurze

1. 11. 2017 – Roudnice nad Labem

Závěrečná exkurze semestru měla za cíl poznat významné aktéry rozvoje kultury v Roudnici nad Labem. Mezi ty patří místní farnost provozující kostel a klášterní areál s mimořádnou obrazovou výzdobou. Díky vstřícnosti rodiny Lobkowiczů mohli studenti navštívit i běžně nepřístupné prostory zámku. Exkurzi završila diskuse s představiteli roudnické galerie.

Fotografie z exkurze

24. 10. 2017 – Kestřany, Písek

Dvojtvrzí v Kestřanech je památkou celoevropského významu. Objektem Horní tvrze studenty provedl zasvěcený písecký památkář Jiří Hladký. Následovala prohlídka galerie Sladovna v Písku a diskuse s její ředitelkou, která zhodnotila své působení v této výjimečné instituci.

Fotografie z exkurze

18. 10. 2017 – Chotěboř, Horní Krupá

Chotěboř je město střední velikosti v Kraji Vysočina, které je veřejnosti takřka neznámé. V rámci exkurze proběhla debata s ředitelem městské kulturní organizace, provozující místní kino a muzeum v části chotěbořského zámku. Následovala exkurze v privátní části zámku, který patří rodině Dobrzenských. Podnětná diskuse s Janem Dobrzenským otevřela otázky kontinuity držby šlechtických objektů a rozdílných přístupů k památkovým objektům. Exkurzi završila návštěva na evangelické faře v Horní Krupé.

Fotografie z exkurze

12. 10. 2017 – Grabštejn, Jablonec

Exkurze pro předmět Management, financování a správa památkových objektů diskutovala otázky obnovy a návštěvnického provozu hradu Grabštejn. Následovala prohlídka města Jablonec zaměřená především na tradice výroby skla a bižuterie a možnosti jejich ekonomického využití.

Fotografie z exkurze

4. 10. 2017 – Prachatice, Písek, Myšenec

Exkurze pro předmět Animace kulturního dědictví navštívila centrum a prodejnu designu v Prachaticích a diskutovala s jejím majitelem o ekonomických aspektech poskytování kulturních služeb v prostředí malého města. Po prohlídce historického centra Prachatic následovalo seznámení s projektem Otevřené kostely na Písecku, který pomocí webové aplikace umožňuje zájemcům vstup do vybraných památkových objektů. V rámci exkurze došlo také k prohlídce pozůstatků středověkého hradu Myšenec, jenž se měl stát jedním z největších hradů své doby.

Fotografie z exkurze

10. 5.2017 – Turnov, Dlaskův statek, Frýdštejn

V průběhu exkurze byly studentům představeny prvky tradiční kultury v Českém ráji, vč. místní tradice těžby a zpracování polodrahokamů.

3. 5. 2017 – Hrádek u Nechanic, Hořice

V okolí zámku v Hrádku u Nechanic se nachází golfové hřiště. V rámci exkurze byly diskutovány otázky vhodnosti využití barokních památkových objektů i jejich zapojení do života současné společnosti. Následně proběhla návštěva významných míst města Hořice, vč. diskuse s místními aktéry rozvoje kultury.

26. 4. 2017 – Kacerov, Plasy

Mimořádná exkurze do obvykle nepřístupného objektu renesanční villy v Kacerově na severním Plzeňsku přinesla studentům nejen unikátní zážitek z architektury, ale i diskusi s majitelem, který se rozhovořil o problémech obnovy a údržby objektu. Následně proběhla návštěva a diskuse s ředitelem Centra stavitelského dědictví v bývalém klášterním pivovaru v Plasích.

Fotografie z exkurze

19. 4. 2017 – Jiříkov, Filipov, Bautzen/Budyšin (Sasko)

Exkurze srovnávala ekonomiku památek i možnosti regionálního rozvoje v periferních regionech v ČR a ve spolkové zemi Sasku. Zatímco památky ve Šluknovském výběžku jsou často ve špatném stavu, anebo jsou opraveny díky příspěvkům německých rodáků (bazilika ve Filipově), centrum historické Horní Lužice, památné město Budyšín, bylo nákladně opraveno a slouží jak občanům, tak jako atraktor turismu. Exkurze přestavila studentům činnost Schrödingerova institutu, jehož cílem je zvýšení kvality života v severních Čechách, i činnost lužickosrbských institucí v Budyšíně.

Fotografie z exkurze

12. 4. 2017 – Kašperk, Kašperské Hory, Hrádek u Sušice

Tématem exkurze byla ekonomika památek a srovnání památky v péči samosprávy (Hrad Kašperk) a v majetku a správě soukromého vlastníka (Hrádek u Sušice). Studenti se seznámili také s činností muzea v Kašperských Horách.

5. 4. 2017 – Tetín, Roztoky, Levý Hradec

Exkurze zaměřená na kulturní politiku v lokálním i regionálním pojetí se věnovala možnostem a  managementu výročních oslav. Její součástí byla diskuse s členy spolku připravujícího 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Významným místem spjatým se sv. Ludmilou je také Levý Hradec. Vrcholem exkurze byla diskuse s ředitelkou muzea v Roztokách u Prahy.

Fotografie z exkurze

26. října 2016 – Sloup, Burg Stolpen (Sasko)

Cílem exkurze zaměřené na financování památek bylo srovnání přístupů k historickým hradům v České republice a ve spolkové zemi Sasko. Hrad Sloup je romantickou památkou vestavěnou do pískovcové skály, Burg Stolpen (jméno vychází ze staroslovanského slova pro sloup) vznikl na výchozu čediče. Sloup je soukromou památkou, jejíž majitel poutavě představil hlavní problémy objektu, o který pečuje po většinu roku sám. Burg Stolpen je ve správě zemské organizace Schlösserland Sachsen. Prezentace objektu je založena na poutavém příběhu hraběnky Cosel, která zde byla po mnoho desetiletí v domácím vězení. Přestože mají tyto skalní hrady jinou polohu i historii, je srovnání jejich situace podnětné.

Fotografie z exkurze

19. října 2016 – Chrudim, Slatiňany

Starosta Chrudimi Petr Řezníček zasvěceně provedl studenty areálem bývalého minoritského kláštera, který byl přestavěn na Muzeum barokních soch. Představil i další památky města, včetně běžně nepřístupných prostor Měšťanské besedy. V diskusi se věnoval problematice péče o kulturní dědictví ve městě, včetně možností regulace pouliční reklamy. Zámek ve Slatiňanech nabízí návštěvníkům prezentaci života šlechty na přelomu 19. a 20. století, jeho kastelán je ale zvyklý odpovídat na dotazy týkající se koní, dlouhá desetiletí zde byla hlavním lákadlem hipologická sbírka. V blízkosti se nachází hřebčín, který je součástí Národního hřebčína v Kladrubech. Ve zdejším chovu se udržuje plemeno starokladrubských vraníků, kteří jsou (spolu s kladrubským chovem) zapsáni na seznam národních kulturních památek.

Fotografie z exkurze

5. října 2016 – Český Krumlov

Český Krumlov je vedle Prahy a lázeňských měst nejčastějším cílem mezinárodního turismu u nás. Tuto pozici ovšem nezískal zadarmo a automaticky. Studentům o tom ve svém Muzeu loutek poutavě vyprávěl dlouholetý starosta města Jan Vondrouš. Exkurze pokračovala návštěvou krumlovského barokního divadla a depozitáře. Jejím završením byla diskuse s manažery obnoveného krumlovského trojklášteří.

Fotografie z exkurze

9. května 2016 – Pětipsy, Žatec

Závěrečná exkurze semestru zavedla studenty do obce Pětipsy, kde se nachází torzo zámku, zcela zničeného činností místního JZD. O jeho obnovu (či spíše rekonstrukci) usiluje spolek Via Levamente, který chce v budoucnu v objektu provozovat oblíbené únikové hry. Žatecký Chrám chmele a piva byl zbudován díky dotacím z ROP Severozápad. Nákladně zařízený objekt čeká na větší zájem návštěvníků. To přeneseně platí pro celé město Žatec trpící odchodem elit do větších center a absencí rozvojové vize. Výjimečným zážitkem byla návštěva žatecké synagogy, kterou soukromý majitel po desetiletích chátrání otevírá veřejnosti.

Fotografie z exkurze

3. května 2016 – Sobotka, Holovousy

Zámek Humprecht je neobvyklou stavbou, právem zařazenou mezi národní kulturní památky. Prezentace tohoto objektu ve vlastnictví města Sobotka naplňuje především místní potřeby, v barokním loveckém zámku se nachází například síň věnovaná trampingu. Město Sobotka se v povědomí kulturní veřejnosti drží díky mnohaleté tradici festivalu Šrámkova Sobotka. Studenti se v rámci exkurze dozvěděli více o festivalu, jeho zázemí a vztahu účastíků k městu. Exkurze byla vedle kulturní politiky věnována také péči o kulturní krajinu. Významným aktérem na celoevropské úrovni je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v obci Holovousy, který uchovává a šlechtí odrůdy jabloní i dalších ovocných stromů. Díky vstřícnému přijetí studenti viděli novou budovu ústavu, která nahradila desetiletí využívaný zámek, dozvěděli se více o současných rychlých proměnách krajiny a role ovocných stromů v ní a poznali činnost instituce, která patří mezi špičková evropská pracoviště.

Fotografie z exkurze

2. května 2016 – Štětí, Mělník

Exkurze v rámci předmětu Kulturní turismus prošla naučnou stezku s názvem Putování s rytířem Štětkou. Na setkání s tvůrcem strategie destinačního managementu Štětska diskutovala možnosti lepší prezentace této oblasti. Studenti navštívili Mělník, vč. jednoho z místních vinařství, exkurze byla zakončena pohledem na Říp.

Fotografie z exkurze

25. dubna 2016 – Jiřetín pod Jedlovou, Kloster Oybin (Sasko)

Fara v městečku Jiřetín pod Jedlovou prozatím nemá využití. Brzy by však měla sloužit potřebám organizace Schrödingerův institut, která provozuje nízkoprahové kluby a usiluje o proměnu Šluknovska a okolí. Po prohlídce této památky následovala diskuse s představiteli Místní akční skupiny Český sever, věnovaná především současným proměnám destinačního projektu „Tolštejnské panství“. V rámci výkladu byl zdolán vrch Tolštejn se zbytky středověkého hradu a stále fungující restaurací. Exkurzi zakončila návštěva kláštera Ojvín založeného ve stejnojmenném hradě Karlem IV. Objekt je příkladem kvalitní prezentace kulturního dědictví ve spolkové zemi Sasko.

13. dubna 2016 – Olešnice u Blanska

V rámci exkurze proběhla návštěva u Jiřího Danzingera, nositele tradice lidového řemesla, výrobce modrotisku. Poutavá byla prohlídka i diskuse na hradě Pernštejn. Po uvíznutí autobusu v příkopě se však nejsilnějším zážitkem stala obětavá pomoc hasičů, díky nimž návrat z exkurze skončil s pouhým zpožděním.

6. dubna 2016 – Dačice, Slavonice, Raabs an der Thaya (Horní Rakousy)

Nová kastelánka na zámku Dačice je studentkou magisterského oboru Arts management. Objekt, který spravuje, je jednou z méně známých památek, pod zelenavou omítkou skrývá mnohé skryté poklady. Na poutavou prohlídku zámku i parku (s prozatím nevyužitou sýpkou) navázala krátká návštěva ve Slavonicích a následně prohlídka soukromého hradu Raabs an der Thaya v městečku, podle nějž se jmenuje celé Rakousko. Objekt patří majiteli nakladatelství, mimo památky s výhledem na soutok Moravské a Německé Dyje bylo možné prohlédnout si desítky publikací z jeho produkce.

Fotografie z exkurze

4. listopadu 2015 Písek

Exkurze zaměřená na kulturní politiku a urbanismus českých měst střední velikosti srovnávala přístup dvou výrazných aktérů rozvoje kultury v Písku. Prácheňské muzeum je stabilní součástí písecké kultury. Tato příspěvková organizace kraje zřizuje několik expozic včetně památníku A. Heyduka. Studenti se zapojili do diskuze na téma oživení objektu i významu osobností pro lokální kulturu. Písecká Sladovna využívá  industriální prostor pro expozice české knižní ilustrace. Ambicí této dynamické instituce je oslovení především mladých návštěvníků z celé ČR. V rámci exkurze se studenti seznámili s projektem přestavby bývalé Sladovny, současnou situací i plány této instituce do budoucna.

19. října 2015 – Strmilov, Telč

Exkurze měla seznámit studenty s formami a nástroji ekonomického uplatnění uměleckých řemesel – tradiční technologie textilní výroby. Nositele tradice lidového řemesla Zdeněk Kubák je současně radním obce Strmilov. Přednáška ředitelky pracoviště NPÚ Martiny Veselé–Indrové v nově opravené budově NPÚ v Telči seznámila studenty s metodami a technikami animace hmotných kulturních památek pro jednotlivé segmenty návštěvníků.

Fotografie z exkurze

14. října 2015 – Zaječov u Hořovic, Komárov, Valdek, Všeradice

Augustiniánský klášter nazývaný Svatá Dobrotivá je v držení dynamického řeholního řádu, jehož aktivity v malostranském klášteře při kostele sv. Tomáše jsou odborníky často diskutované. Rozsáhlý komplex v těsné blízkosti vojenského újezdu je však zatím využíván jen sezónně. S financováním obnovy této památky seznámil studenty p. Juan Provecho, provinciál České provincie řádu sv. Augustina. Návštěva mikroregionálního muzea litiny v Komárově byla ukázkou doznívajícího způsobu prezentace lokální kultury. Muzeum nabité uměleckořemeslnými artefakty, jejichž výroba stála za rozvojem celé oblasti, stojí zatím mimo větší zájem návštěvníků. Po krátké návštěvě zříceniny hradu Valdek došlo k přesunu do areálu, jehož majitelé se naopak chopili příležitosti. Nově zřízený zámecký dvůr ve Všeradicích, rodišti Magdaleny Dobromily Rettigové, představuje nejen tuto slavnou osobnost české kultury i gastronomie, ale láká návštěvníky také na pivo z vlastního minipivovaru.

Fotografie z exkurze

12. října 2015 – Červená Lhota, Pluhův Žďár, Tábor

Zámek Červená Lhota je jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších památek v jižních Čechách, přestože nepatří mezi největší nebo památkově nejcennější. Jeho devizou je specifická poloha, ale především atmosféra, kterou nelze vysvětlit bez osobní návštěvy. Jde o šťastný objekt, kde si jednotlivé slohy harmonicky podávají ruce. Od roku 2003 je tu navíc kastelánem Tomáš Horyna, který na tomto místě pomohl vychovat poučené správce mnoha dalších objektů. Exkurzi přivítal nejen chlebem a solí, ale dokonce koláčem. Soukromý zámek Pluhův Žďár je přestavěnou středověkou tvrzí, diskuse se soustředila na význam soukromých iniciativ v kultuře. Táborské knihkupectví a nakladatelství Baobab je výraznou součástí kultury ve městě, jeho aktivita mění trh s dětskými knihami v celé ČR. Diskuse se zaměřila na vztah alternativní kultury a veřejné správy, resp. možnosti a meze podpory aktivit Baobabu ze strany státu, kraje a města.

Fotografie z exkurze

5. října 2015 – Poběžovice, Pivoň, Horšov, Horšovský Týn

Hlavním motivem exkurze studentů předmětu Kulturní kapitál v sociekonomickém rozvoji bylo posouzení efektivity veřejných prostředků vkládaných do opravy významných památek – zámku Poběžovice, zámku Horšovský Týn a kláštera Pivoň. Zatímco státní zámek v Horšovském Týně je ve stabilizovaném stavu a usiluje o zkvalitnění prezentace a nalezení optimálního počtu návštěvníků, zámek v Poběžovicích čeká na obnovu a klášteru v Pivoni stále hrozí destrukce, a to přesto, že jde o významný objekt, jednu z prvních památek vystavěných na našem území v gotickém slohu.

6. května 2015 – Chebsko

Městské muzeum v Chebu je spojováno především s Valdštejnskými sbírkami, jde ale také o regionální pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v Karlovarském kraji. V blízkém Milíkově se nachází hrázděný statek, který se do správy muzea dostal v roce 2008. Ve statku byla instalována expozice proměn venkovského života od konce 19. stol. až po období charakterizované fenoménem chalupaření.  Jde o  utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století po současnost. Vrcholem exkurze byla návštěva zámku Kynžvart, po jehož prohlídce následovala obsáhlá přednáška kastelána Miloše Říhy, manažera projektů z evropských programů a odborníka na téma možností  evropské finanční podpory. Kastelán popsal a zhodnotil 23 let strávených ve funkci a zodpověděl množství dotazů týkajících se ekonomiky památek

27. dubna 2015 – Železné hory

Exkurze spojila tři památkové objekty s odlišným vlastnictvím i využitím – hrad Košumberk (památkový objekt provozovaný městem Luže), zámek Nové Hrady (soukromé muzeum, restaurace a vinárna) a hrad Rychmburk (domov seniorů provozovaný Pardubickým krajem). Mimo analýzy socioekonomického potenciálu těchto tří objektů bylo smyslem exkurze společné vítání jara v krásné krajině Železných hor.

20. dubna 2015 – Kadaň, Krásný Dvůr

První zastávkou exkurze se stal energeticky nabitý nedostavěný kostel v Panenském Týnci. Jejím hlavním cílem ale bylo Kadaňsko. Málo známý kraj ve stínu Doupovských hor je stále spojován pouze s těžbou hnědého uhlí. Centrum Kadaně je přitom unikátně dochovanou historickou strukturou a františkánský klášter v jeho blízkosti je nabitý významnými uměleckými díly. Praktickými aspekty lokální kulturní politiky provedli studenty pracovníci kadaňského kulturního centra. Zámek v Krásném Dvoře je jednou z mála známějších památek v oblasti. Důvodem je také blízký zámecký park, kde stojí druhá nejstarší rozhledna v ČR, stále ještě neopravená a uzamčená. Prý se ale blýská na lepší časy!

Fotografie z exkurze

15. dubna 2015 – Sychrov, Svijany

Rohanské zámky na Sychrově a ve Svijanech – každý s jiným osudem, každý v jiném stavu. Zatímco Sychrov je Národní kulturní památkou a díky osobnosti kastelána Miloše Kadlece centrem správy památkových objektů ve čtyřech krajích ČR, Svijany byly donedávna zapomenutým a uzavřeným objektem. Právě v čase exkurze ovšem místní pivovar začal s obnovou zámeckého objektu. Poslední památkou zařazenou na program exkurze byla zřícenina hradu Dražice, dávné sídlo významného rodu a místo s mimořádnou historií.

Fotografie z exkurze

8. dubna 2015 – Kostelní Vydří, Český Rudolec, Maříž

Opakování exkurze z minulého roku přineslo možnost navštívit tuto oblast s větším množstvím studentů. Pozornost byla věnována ekonomickým parametrům provozu Karmelitánského nakladatelství v Kostelním Vydří. Zámek v Českém Rudolci je jednou z nejohroženějších památek u nás, díky aktivitám nového vlastníka se jej však možná podaří zachránit. V rudoleckém kostele byly nedávno nalezeny středověké malby. Keramická dílna v Maříži u Slavonic nabídla možnost vyrobit si vlastní hrnek, diskutovat o vlivu Divadla Sklep na rozvoj kultury v lokalitě i navštívit ruinu zámku v romantickém parku.

12. listopadu 2014 – Česká Kanada

Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří je mimořádným místem s pozitivním nábojem. Důkazem jsou ekonomické výsledky knihkupectví, které se také díky čtenářům-poutníkům drží v černých číslech. To ovšem neplatí pro další provozovny Karmelitánského nakladatelství, jak sdělila jeho nová hlavní manažerka Anna-Marie Nedoma. Takřka zaniklá obec Maříž se v devadesátých letech proslavila díky originální keramice, v místě jsou ovšem hned dvě dílny s podobným marketingem. Důvody tohoto stavu vysvětlila Markéta Trubáčková.

Fotografie z exkurze

29. října 2014 – Doupovské hory

Hrad a zámek v Bečově nad Teplou by neměl být známý jen jako místo nálezu relikviáře sv. Maura, ale také jako příklad unikátně dochované hradní architektury. O možnostech a mezích marketingu mimořádného objektu v periferním regionu promluvila zástupkyně kastelána Kateřina Rozinková. Exkurzi zakončila prohlídka zámku Valeč a zámeckého parku v unikátně dochované kulturní krajině v těsné blízkosti vojenského újezdu.

Fotografie z exkurze

20. října 2014 – Jílové, Týnec nad Sázavou

Jílové je historické město v blízkosti Prahy, které se vzpírá osudu příměstských lokalit bez vlastní svébytnosti. Exkurze ovšem na praktickém příkladu prokázala obtíže ekonomizace kulturního dědictví. Vstřícnost pracovníků regionálního muzea (přísp. organizace Středočeského kraje) ostře kontrastovala s nepoctivým přístupem místní restaurace nepatřičně vydělávající na školních výpravách. Odpoledne proběhla vycházka s historikem Janem Víznerem po šachtách v okolí Jílového, včetně návštěvy neznámé zaniklé tvrze Turyně. Exkurzi zakončila návštěva románského hradu v Týnci nad Sázavou, který jeho majitelé na počátku 19. století radikálně přestavěli na jednu z prvních keramických manufaktur u nás.

15. října 2014 – Klatovsko

Průvodcem po většinu exkurze byl pan Petr Klásek, starosta městysu Chanovice, který představil svou obec, její zámek, zámecký areál, skanzen a rozhlednu. V diskusi představil své názory na regionální rozvoj a čerpání dotací. Také díky jeho aktivitě byla v areálu zámku vystavena galerie Nositelů tradice lidových řemesel. Exkurzi dovršila návštěva kovárny v Čínově u Klatov, kovářské umění a svérázný západočeský humor pana Miloslava Trefance.

Fotografie z exkurze

13. října 2014 – České středohoří

Zámek v Horní Libchavě vlastněný cestovatelem Oldřichem Kiliánem není běžnou památkou. Slouží jako prodejní místo i sklad předmětů z celého světa. Díky tomu je ve stabilizovaném stavu a netrpí nezájmem a nedostatkem údržby. To dlouhou dobu neplatilo pro zámek v Horní Polici, který se teprve nedávno dostal do majetku města. Historické centrum Horní Police je mimořádné především díky místnímu poutnímu areálu, který přitahuje svou tichou krásou. Nedaleká osada Dvorsko zanikla po roce 1945. V rámci exkurze proběhla diskuse s pamětníkem zániku osady, a především návštěva nového domu na Dvorsku, vybudovanému na základech jednoho ze zaniklých statků. Po názorné ukázce specifik lokální gastronomie byla exkurze zakončena návštěvou Muzea města Ústí nad Labem, kde přes značné překážky vzniká expozice věnovaná historii českých Němců.

Fotografie z exkurze

6. října 2014 – Český Krumlov

Exkurze po atrakcích Českého Krumlova začala na staveništi. Unikátní dvoj- či dokonce trojklášteří je opravováno díky stamilionům z projektu IOP 5.1.. Přímo na místě proběhla diskuse s manažerkou Kateřinou Slavíkovou. Kastelán Pavel Slavko představil krumlovský zámek a belárii. Teplé počasí a krása večerního Krumlova vedly k posunu doby odjezdu a tím i návratu (až k půlnoci), což ale přivítali všichni účastníci bez výjimky.

Fotografie z exkurze

14. května 2014 – Třebíč, Žďár nad Sázavou

Muzeum Vysočiny Třebíč pečuje o špičkovou památku UNESCO, areál zámku a baziliky. Pracovníci muzea představili ekonomiku objektu i možnosti muzejní prezentace historie. Třebíčská židovská čtvrť unikla asanaci jen díky mimořádné aktivitě porevolučního starosty města. Přestože je z větší části opravena, stále ještě není stoprocentně využit její potenciál. Návštěva Santiniho kaple ve Žďáru nad Sázavou proběhla těsně před předáním objektu zpět do rukou církve. Na rozdíl od mediální či politické diskuse (či „diskuse“) na téma církevních restitucí je v Žďáru jasno: kaple má patřit místní farnosti, která se o ni bude náležitě starat.

Fotografie z exkurze

7. května 2014 – Jihlava

V rámci exkurze byla navázána spolupráce Katedry arts managementu se Střední odbornou průmyslovou školou v Jihlavě. Prohlídka města byla vyučujícími SOPŠ zadána středoškolským studentům, tohoto úkolu se zhostili nadmíru dobře. Muzeum na jihlavském náměstí pozitivně překvapilo kvalitní a hravou prezentací, včetně možnosti vyzkoušet si hornickou skluzavku. Odpoledne proběhla přednáška doc. Patočky pro středo- i vysokoškolské studenty v budově SOPŠ.

Fotografie z exkurze

23. dubna 2014 – Náchod, Vízmburk

Exkurzi zahájilo setkání se starostou Náchoda Janem Birkem, který v diskusi odpovídal na otázky týkající se využití památkového dědictví města, včetně památek industriální architektury. Prohlídka náchodského zámku byla ukázkou typické, léty prověřené prezentace památek v ČR. O ztracený, nově objevený a proto unikátně dochovaný hrad Vízmburk pečují členové zapsaného spolku. Protože na Vízmburk nevede silnice, byla exkurze spojena s osvěžující procházkou jarním lesem.

Fotografie z exkurze

14. dubna 2014 – Lobeč, Lipová u Šluknova, Lobendava

Obnova památek je často věcí nadšenců, o jejichž úspěchu ale rozhoduje také okolní prostředí. Pivovar v Lobči se díky aktivitě architekta Pavla Prouzy rychle stává známým a oblíbeným objektem, po desetiletích se v něm například začíná znovu vařit pivo. (V rámci prohlídky došlo i na návštěvu památkově cenné bývalé ledárny). Devastovaný zámek v Lipové u Šluknova je jednou z nejohroženějších památek u nás, objektu například chybí střecha. Diskuse se zástupci spolku usilujícího o jeho záchranu a se starostou obce proběhla v nově obnoveném podstávkovém domě na návsi. Diskuse se týkala také možností a limitů využití tzv. lidové architektury pro komunitní účely. Farnost Lobendava – nejsevernější farnost v ČR – je místem činnosti pastoračního asistenta Martina Kerharta, který spravuje kostel s kapacitou několika stovek věřících, který v sociálně, ekonomicky i duchovně deprivované lokalitě nikdo nenavštěvuje. Jeho budoucnost je proto velmi nejasná.

Fotografie z exkurze

9. dubna 2014 – Plasy, Trpisty

V rámci exkurze proběhla nejen prohlídka plaského kláštera, ale také seznámení se souběžně probíhající taneční dílnou projektu KNOWTILUS (prof. Žižka, prof. Riedlbauch). Majitel pozoruhodného barokního zámku Trpisty (obvykle přístupný veřejnosti), promluvil o možnostech oprav a údržby objektu a vysvětloval principy užívání barokního zámku, které mají v ideálním případě být respektovány i v dnešní době.

Fotografie z exkurze

6. listopadu 2013 – Lázně Kyselka, Chyše

Památkově chráněné objekty v Lázních Kyselka jsou sledovány poučenou veřejností díky aktivitě Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví v ČR a její kampani za záchranu těchto památek ve vlastnictví firmy Karlovarské minerální vody. Medializace kauzy vedla k tomu, že v roce 2012 vznikla obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, o.p.s., jejímž cílem je smírné vyřešení problémů a postupná záchrana a lepší ekonomické využití lázeňských budov. Předsedou o.p.s. je pan Vladimír Lažanský, vlastník zámku Chyše. Většina kapitálu pochází ze zdrojů firmy Karlovarské minerální vody. O současné situaci památkových objektů a projektu obnovy a využití hovořil sám Vladimír Lažanský. Ten dále, jako vlastník úspěšného zámku a pivovaru Chyše, představil problematiku údržby a rozvoje zámku a své podnikatelské projekty v regionu.

Fotografie z exkurze

30. října 2013 – Dub u Prachatic, Vimperk, Bohumilice

Soukromý zámek v Dubu u Prachatic vlastněný rodinou je příkladem zdevastované památky zachraňované v posledních 15 letech soukromými majiteli. Obsáhlá diskuse o možnostech oprav, údržby a využití zámku byla doplněna detailní prohlídkou celého objektu. Šumavský pivovar Vimperk je soukromým projektem manželů Hojdarových. Majitel pivovaru seznámil účastníky s ekonomickými souvislostmi svého podnikání i procesem výroby piva. Jízdárna na zámku Skalice v Bohumilicích je dobrým příkladem diverzifikace podnikání. Majitelé podnikají v potravinářství, na zámku jsou poskytovány ubytovací a stravovací služby a funguje zde úspěšná jízdárna.

Fotografie z exkurze

23. října 2013 – Veselý kopec, Hlinsko

Nejnavštěvovanější památka Pardubického kraje, skanzen na Veselém kopci, provádí na úrovni tohoto kraje metodickou činnost v podpoře tradiční lidové kultury. O obou těchto činnostech promluvila ředitelka skanzenu Ilona Vojancová. Ta následně představila mimořádný urbanistický celek, městskou památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku, a její rozvojové problémy.

Fotografie z exkurze

18. října 2013 – Leipzig (Sasko)

Exkurze do největšího města spolkové země Sasko proběhla v den dvoustého výročí bitvy u Lipska, jedné z nejkrvavějších bitev evropských dějin. Jejím cílem bylo přiblížit kulturu a osobnosti města: oba hlavní městské kostely spojené s životem J. S. Bacha, historické centrum i největší hlavové nádraží v Evropě a závěrem monumentální Völkerschlachtdenkmal, tedy takřka stometrový Památník Bitvy národů, u nějž na slavnostním aktu promluvili němečtí politici všech úrovní, a také český ministr zahraničí a potomek dávného vítěze nad Napoleonem, Karel Schwarzenberg.

Fotografie z exkurze

14. října 2013 –  Křimice, Vidžín, Svojšín

Exkurzi zahájila obsáhlá diskuse s Jaroslavem Lobkowiczem, majitelem zámku Křimice na západním okraji Plzně. Obnova zámku i veřejností velmi oblíbeného parku je financována pouze z výnosů potravinářského provozu, výroby kysaného zelí. Podnikatelé v cestovním ruchu, manželé Pikrtovi, představili obtíže s využitím bývalé fary v odlehlé obci Vidžín. Zámek ve Svojšíně ve vlastnictví obce, dlouhodobě devastovaný v minulých desetiletích, a blízký unikátní románský kostel představil starosta Karel Petráň. Jeho úsilí o obnovu lokálních dominant přináší výsledky, exkurze byla zakončena společnou prohlídkou zámeckých teras s obdivuhodnou květinovou výzdobou.

Fotografie z exkurze

22. dubna 2013 – Častolovice, Rychnov

Prohlídka zámku a zvěřince v Častolovicích s paní Dianou Phipps Sternberg se stala podnětem k diskusi o diverzitě interiérových expozic na památkových objektech. Častolovické interiéry vytvářené samotnou majitelkou se nepodobají žádnému jinému zámku u nás. Následně proběhla prohlídka zámku a impozantního Santiniho kostela v Rychnově nad Kněžnou, jehož majitelé prezentovali ekonomiku provozu Hospodářství Kolowrat.

Fotografie z exkurze

3. května 2013 – Lednice

Bude doplněno.

17. dubna 2013– Liteň, Hořovice, Valdek

Zámek v podbrdské obci Liteň je opravován s myšlenkou zřídit v místě památník operní zpěvačky Jarmily Novotné. Prohlídka zámku, parku i hrobky rodiny Daubků byla doplněna diskusí s organizátory ambiciózního festivalu Jarmily Novotné. Památky ve státním vlastnictví reprezentoval na exkurzi zámek v Hořovicích, jehož prohlídka byla zakončena podnětnou dvouhodinovou diskusí s kastelánem v prostorách zámecké kavárny. Romantické duše potěšila závěrečná návštěva zříceniny hradu Valdek ve vojenském výcvikovém prostoru v Brdech.

3. dubna 2013 – Železný Brod, Jablonec

Zážitek z exkurze po zanikajících i stále živých bižuterních dílnách v Jablonci nad Nisou byl umocněn mrazivým počasím. O tradicích jabloneckého sklářství a bižuterie promluvila ředitelka Muzea bižuterie. Exkurzi zakončil pohled na dřevěnky vedle vysokých panelových domů v centru Železného Brodu, díky němuž bylo zřejmé, že krásy lidové architektury v oblasti už nejsou ohroženy průmyslem, ale naopak krizí sklářství a depopulací.

27. února 2013 – Broumov

V rámci exkurze byly navázány kontakty s představiteli Agentury pro rozvoj Broumovska, která je mimo jiného provozovatelem objektu benediktinského kláštera a nositelem grantu na jeho obnovu. V obsáhlé diskusi byly představeny hlavní aspekty činnosti této mimořádné instituce, rozvojové možnosti a problémy města i celé oblasti, a také možnosti budoucí spolupráce Agentury pro rozvoj Broumovska a Katedry arts managementu.