Předměty

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (hP) ve výši 61 ECTS,
  • předměty vedlejší specializace (sP) ve výši 30 ECTS,
  • oborově volitelné předměty (hV) ve výši 6 ECTS,
  • předměty v cizím jazyce (hJ) za 6 ECTS,
  • jeden předmět z povinného modulu ( fmP) za 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška z ekonomie za 2 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace za 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška ze studijního oboru 6 ECTS,
  • vypracování a obhájení diplomové práce za 6 ECTS.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 17 kreditů ECTS na ukončení studia (státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce).

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia oboru Arts management
pro studenty přijímané do akademického roku 2014/2015
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 3MI403 Mikroekonomie 4 hP 2/2
3MI404 Makroekonomie 3 hp 2/0
3PE491 Manažerská ekonomika a finance 6 hP 2/2
3PA492 Metody personální práce 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 2/2
3AM491 Ekonomika kultury a kreativní průmysl 6 hP 2/2 (materiály)
EKS_3 Státní zkouška z ekonomie 2 fSZ
2. 30 3LG491 Arts Logistics 3 hP 2/0
3MG493 Marketing kultury 3 hP 2/0
3AM494 Multikulturní Evropa, kulturní diplomacie 3 hP 2/0
3AM499 Trh umění, ekonomika a management muzeí a galerií 3 hP 2/2
předměty vedlejší specializace 18
3. 30 3MA413 Manažerské rozhodování 6 hP 2/2
3AM590 Management, financování a správa památkových objektů 3 hP 2/2
2OP536 Oceňování kulturních statků 3 hP 2/0
volitelné předměty 6 hV 2/0
předměty vedlejší specializace 12
4. 30 3AM495 Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby 3 hP 2/0
3AM591 Management hudby a hudebních těles 3 hP 2/0
3AM592 Management divadla a tance
3AM593 Management produkce ve filmu, televizi, rozhlase a nakladatelství
3MA437 Manažerská hra 3 hP 2/0
Odborný předmět v cizím jazyce 6 hJ
Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
AM202 Státní zkouška z hlavní specializace 6 hSZ
DIP_D Obhajoba diplomové práce 6 hSZ
Celkem za studium 120 ECTS