Doktorské studium

Obor podniková ekonomika a management

Zájemci o doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management mohou svou práci zpracovávat na katedře Arts Managementu.

Témata doktorských disertačních prací

Prof. Petr Dostál, M.A., PhD.

  • Difuzní procesy kultury na různých geografických úrovních
  • Europeizační procesy, globalizační kulturní posuny a historická mozaika národních kultur
  • Kulturní turismus v evropských podmínkách

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

  • Hmotné kulturní dědictví jako zdroj ekonomického rozvoje
  • Ekonomická kritéria rozvoje lokální a regionální kultury v České republice
  • Ekonomická evaluace kulturních památek