Spolek studentů arts managementu

Obor Arts management je na VŠE i v celé České republice poměrně výjimečný obor, který v sobě snoubí humanitní kulturně orientované vědy s ekonomickými a ryze praktickými disciplínami. Obor je taktéž ojedinělý i svými studenty, kteří tvoří spjatý a provázaný kolektiv, což dokazuje i fakt, že z jejich vlastní iniciativy vznikl v roce 2007 Spolek studentů arts managementu, který se snaží svou existencí přispívat k rozvoji tohoto oboru. Usiluje o prezentaci zájmů jeho studentů a v neposlední řadě také o předávání praktických zkušeností mezi jednotlivými studenty a ročníky. Nejnovější informace naleznete na Facebooku Spolku studentů arts managementu, kde se dozvíte více o probíhajících událostech.

 

Základním smyslem činnosti spolku je poskytnou aktivním studentům, napříč ročníky, možnost se na organizaci výše zmíněných akcí přímo podílet a také pomoci s vymýšlením nových konceptů. Tímto je spolek dokonalou platformou pro osvojení si organizačních, komunikačních, propagačních a produkčních schopností. Do organizační struktury spolku se může zapojit jakýkoliv student či absolvent oboru Arts management, Fakulty podnikohospodářské. Těšíme se na nové členy!

 

Spolek studentů pořádá každý semestr mnoho kulturně-edukativních akcí různého typu, ať už to jsou studentská networkingová setkání Arts Pivo, či třeba Arts+, tedy cyklus návštěv různých kulturních institucí a iniciativ a setkávání se přímo “v terénu” s odborníky z praxe, se kterými mají studenti možnost následně diskutovat ohledně dané problematiky, jako například: management soukromé galerie, dramaturgie divadelního spolku, marketing artového kina, dramaturgie alternativního hudebního festivalu, management a PR design studia, atd.

 

Akce spolku

 

EXTRA

Dále pořádáme setkání i mimo semestr, ať už se jedná o výlety do regionů na festivaly, víkendy na chalupě, sjíždění českých řek a kopců nebo jen pikniky ve Stromovce. Specialitou našeho oboru je také tradiční plavení se po mořích na jachtě pod velením admirála mediálních kontextů Dr. Maria Kubaše, se kterým se studenti nesetkávají jen na přednáškách, ale také nad námořní mapou a za kormidlem.

Dlouhodobě spolupracujeme s mnohými kulturními institucemi, díky čemuž můžeme našim členům a studentům nabídnout odborné stáže, zvýhodněné vstupné a další příležitosti plynoucí z těchto kontaktů.

PŘIJĎ!

Pokud se chcete dozvědět více o fungování Spolku či možnostech jak se zapojit, napište nám na e-mail: artsspolek@gmail.com nebo přijďte na jakékoliv setkání Spolku či veřejnou schůzi. Aktuální informace ke všem událostem naleznete na Facebooku Spolku studentů arts managementu nebo Instagramu. Fotografie z akcí spolku jsou dostupné na zoneramu.

Dlouhodobě spolupracujeme s mnohými kulturními institucemi, díky čemuž můžeme našim členům a studentům nabídnout odborné stáže, zvýhodněné vstupné a další příležitosti plynoucí z těchto kontaktů.

Děkujeme!

———-

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

 

Další:

Terezie Šubrtová (finance), Viola Uharčekova (grafika), Tereza Schmidtová (produkce, fotograf), Vojtěch Velek (fotograf), Iva Hlaváčková (produkce, fotograf), Dorota Šikutová (PR), Aneta Hublová (IWAM), Tomáš Fuchs (produkce), Tereza Brejšová (produkce), Andrej Hoch (produkce), Anna Krupková (produkce)

 

 

 

KONTAKT

Spolek studentů Arts managementu

Katedra Arts managementu

Fakulta podnikohospodářská

nám. Winstona Churchilla 1938/4

130 67 Praha 3-Žižkov

artsmanagement.cz

E: artsspolek@gmail.com

T: +420 739 257 360