Projekty

Projekt Evaluace oslavy 100 let – výročí republiky

Ukončené projekty

Granty a projekty získané pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru.

Pracoviště Názvy grantů a projektů

Zdroj

Období

VŠE (garantem je FPH, řešitelem Katedra Arts managementu, spolupráce dalších 7 kateder VŠE)

„Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů v sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“

NAKI – MK ČR

2011–2015

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru

Zdroj

Období

 

granty a projekty Katedry Arts managementu
Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Návrh finanční a daňové podpory památkové péče“

MK ČR

2007–2008

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

 „Inovace studijních předmětů pro vedlejší specializaci oboru Arts management“

FRVŠ

2009

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

 „Hmotná a kreativní kultura jako nové předměty magisterského studia oboru Arts management“

FRVŠ

2011

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Inovace seminářů předmětu Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči“

FRVŠ

2011

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Metodiky animačních projektů v kultuře“

IGA VŠE

2011–2012

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Future City Games“

British Council

2011

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Ekonomické a legislativní prostředí kulturních památek v jedenácti vybraných vyspělých evropských zemích“ (výzkumný projekt v rámci studentské vědecké činnosti)

FPH VŠE

2011–2013

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie“

IGA VŠE

2012

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Rožmberský rok 2011“

MK ČR

2012

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Soubor státních památkových objektů“

NPÚ

2012

Katedra Arts managementu, FPH VŠE

„Výzkum socio-ekonomického klimatu pacovského regionu ve vztahu k rozvoji kulturních aktivit“

Městský úřad Pacov + FPH VŠE

2012