Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Milan Lindner je ekonom orientovaný na problematiku správního a personálního managementu.

Absolvent Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, na níž pokračoval i postgraduálním doktorským studiem, se věnuje zejména otázkám regionální politiky a regionálního rozvoje.

Od roku 2000 pracuje v soukromých konzultantských společnostech se specializací na organizačně-personální poradenství a problematiku vzdělávání a rozvoje manažerů. Na katedře Arts managementu působí od roku 2013, podílí se přitom na výuce předmětů s ekonomickým zaměřením, na regionální rozvoj, municipální ekonomiku a management.

Milan Lindner mluví německy, anglicky a rusky. K jeho zájmům patří historie dopravy, zejména pak dopravy drážní.