PhDr. Ilja Šmíd

Ilja Šmíd je muzikolog, hudební manažer, věnuje se rovněž kulturní publicistice. Specializuje se na organizaci a řízení v oblasti živého umění, zabývá se problematikou financování kultury z veřejných zdrojů, nakladatelskou tematikou a reflexí kultury ve světě médií.

Je absolventem Pedagogické fakulty v Plzni (český jazyk a hudební výchova), muzikologii vystudoval Karlově univerzitě. Jako muzikolog se zabýval zejména českým folklorem (krátce působil v Akademii věd), kterému se věnoval i prakticky – upravoval lidové písně, natáčel je v Českém rozhlase, působil jako zpěvák, sbormistr a dirigent. V prosinci 2017 byl jmenován do funkce ministra kultury České republiky. Tuto funkci zastával do června 2018.

Ve své odborné a pedagogické činnosti se může opřít o bohaté zkušenosti z řízení špičkových uměleckých těles a působení v různých odborných orgánech. Byl u zrodu Pražské komorní filharmonie (a působil v ní dvanáct let jako ředitel), byl ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, dramaturgem Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek Českého rozhlasu v Praze či uměleckým šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Jako dlouholetý předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR byl současně i zástupcem ČR v mezinárodní asociaci živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu. Podílel na vypracování řady významných dokumentů na MK ČR a Magistrátu HMP (kulturní politiky, grantové programy, evaluace vložených veřejných prostředků do kultury apod.), působil jako expert v několika komisích EU. Má zkušenosti z podnikatelské činnosti v kulturním průmyslu, založil hudební vydavatelství Clarton, v němž vydával hudební nosiče s klasickou hudbou včetně velkých orchestrálních titulů ve světových CD premiérách, je spolumajitelem hudební agentury AuraMusica, která se specializuje na pořádání hudebních akcí.

Teoretickou činnost vyvažuje uměleckými tvůrčími aktivitami, věnuje se hudební kompozici, výrazně se zabývá popularizační činnosti: vytváří a moderuje hudební pořady zejména pro děti a mládež, má za sebou 8 sezón v Rudolfinu s Pražskou komorní filharmonií, 6 sezón s FOK, napsal přes 60 scénářů a uvedl na 200 koncertů po celé ČR.

Ve volném čase sportuje, je vášnivým tenistou, dřívějším závodním volejbalistou, v poslední době propadl malování a má radost ze své vnučky, které rád předává svoji lásku k hudbě.