Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

Vojtěch Kouba je regionální ekonom. Jeho specializací je ekonomizace církevních památek. Vystudoval obor Regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a doktorské studium na katedře Teorie kultury-kulturologie FF UK. V rámci doktorského studia absolvoval semestrální stáž na Institut fűr Kulturwissenschaften v Lipsku.

Na katedře Arts Managementu se věnuje tématům kulturní sociologie, ekonomiky kultury, animace kulturního dědictví a kulturní krajiny.

Vojtěch Kouba mluví německy a anglicky, zajímá se o jazyk a kulturu Lužických Srbů. Je nadšeným amatérským muzikantem a vedoucím folklorního souboru Lidová muzika z Chrástu. Ve volných chvílích nejraději chodí pěšky krajinou.