Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

 

Marek Prokůpek je výzkumník a učitel v oblasti managementu umění a ekonomiky kultury. V rámci výzkumu se specializuje na oblasti ekonomiky a managementu muzeí, fundraisingu a jeho etickým aspektům v muzeích a problematice inovativních business modelů uměleckých a kulturních organizací.

Je absolventem bakalářského i magisterského oboru Arts management na VŠE a oboru Sdružená uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po absolvování magisterského studia odjel na půlroční stáž do Českého centra v Rotterdamu a po návratu do Prahy nastoupil do Centra současného umění DOX, kde více než dva roky působil jako projektový manažer ve výstavním oddělení.

V rámci doktorského studia na katedře Arts managementu, které úspěšně dokončil v březnu 2017, se zabýval managementem a ekonomikou muzeí umění. Jeho disertační práce nese název Performance Measurement of Public Art Museums a zabývá se metodami měření výkonnosti a benchmarkingem muzeí umění. Část doktorského studia strávil v Paříži na Université Paris III Sorbonne-Nouvelle jako hostující výzkumník na katedře  Médiation Culturelle.

Od září 2018 do srpna 2020 působil jako postdoktorand v laboratoři Le LabEx – Industries culturelles et création artistique v Paříži na Université Paris XIII Nord, kde se věnoval výzkumu etice fundraisingu a filantropie v muzeích a následně problematice statistiky muzeí a kulturních observatoří.

Výsledky svého výzkumu publikoval v recenzovaných časopisech a je autorem řady knižních kapitol v mezinárodních publikacích. Pravidelně se aktivně účastní mezinárodních konferencí v oblasti managementu umění a kultury, ekonomiky kultury a kulturní politiky. Jeho disertační práce byla později převedena do monografie Ekonomika a měření výkonnosti muzeí, která vyšla v březnu 2020 v nakladatelství Wolters Kluwer.

Působí jako hostující profesor na Università Roma Tre v Římě a KEDGE Business School v Paříži a Bordeaux, kde přednáší na téma financování kultury, managementu muzeí a trhu umění. Marek je členem organizací International Council of Museums, The Association for Cultural Economics International a The International Association of Arts and Cultural Management.

Volný čas tráví se svými přáteli, cestuje a věnuje se sportu.

 

Vyučované předměty