doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. je regionální ekonom, sociolog a kulturolog zaměřený na památkovou péči a lokální kulturu. Zaměřuje se na problematiku veřejné správy, kulturní politiky v oblasti hmotné kultury, památkové péče a na ekonomizaci kulturního dědictví. V rámci regionální politiky a urbanismu se specializuje na aktivizaci rozvojového potenciálu měst a regionů. Na tato témata realizoval řadu výzkumných projektů v rámci mezinárodního srovnání modelů socioekonomického rozvoje a hledání rozvojových zdrojů v sociální a kulturní oblasti.

Po studiu na VŠE studoval vědeckou aspiranturu na Československé akademii věd. Habilitoval se na VŠE v oboru Národní hospodářství. Pracoval v expertních týmech Ministerstva kultury, NPÚ, francouzské vlády a Akademie věd ČR zaměřených na analýzu, projektování a transformaci regionálního rozvoje po roce 1990 a na využití památkového fondu. Jako prorektor VŠE a náměstek ministra pro místní rozvoj vedl tým pro zpracování strategie regionálního rozvoje ČR, byl členem týmu pro přípravu strategie rozvoje vědy a výzkumu. Jako člen Grantové agentury ČR, Akreditační komise ČR pracoval jako expert pro otázky rozvoje vědy, výzkumu a vysokoškolské pedagogiky. Je členem výboru Česká hlava pro oceňování výsledků v oblasti české vědy a výzkumu.

Jiří Patočka zastupuje Českou republiku ve Správní radě Collége d´Europe při EU. Je členem vědeckých a akademických rad českých univerzit a odborných institucí. Dále je členem Národního komitétu ICOMOS při UNESCO, kde je činný v sekci pro ekonomizaci kulturních památek, je členem Rady Ministra kultury pro výzkum a členem poradního sboru pro otázky rozvoje Národní galerie.

Jiří Patočka hovoří anglicky, německy, francouzsky a rusky. Pokud se nevěnuje přírodě, turistice a lyžování; šermuje, hraje na piano nebo pěstuje pivoňky.