Ing. Zdeněk Novák

Ing. Zdeněk Novák je zahradní architekt, kulturní manažer a expert na problematiku v oblasti správy a legislativy kultury. Specializuje se na otázky kulturní politiky státu, správu a legislativu v oblasti památkové péče, problematiku krajinotvorby a historických zahrad.

Po studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně začal působit na Národním památkovém ústavu, kde se věnoval otázkám památkové péče, ochraně kulturního dědictví a zejména historii zahradnického a krajinářského umění. Krátce působil jako generální ředitel NPÚ. Působil ve vysokých funkcích na Ministerstvu kultury, v letech 1998-2005, 2006, 2007 byl prvním náměstek ministrů kultury, zodpovědný za agendu péče o kulturní dědictví a přípravu vládních dokumentů v oblasti kulturní politiky.

Svou kvalifikaci v oblasti zahradní architektury a krajinotvorby uplatňuje jako pracovník Národního zemědělského muzea, jehož byl i generálním ředitelem. Zdeněk Novák byl taky členem četných vládních a odborných komisí pro oblast veřejné správy, informatiky, kultury a lidská práva. Mimo jiné je členem ICOMOS s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.

Zdeněk Novák hovoří anglicky, německy a rusky. Ve volném čase se věnuje cykloturistice.