Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.

Jan Hanzlík se věnuje ekonomice filmového průmyslu a sociologii filmu.

Vystudoval filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde následně získal doktorát v oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu. V roce 2018 absolvoval kurz filmové distribuce a filmového marketingu na London Film School ve Velké Británii. Jako pedagog působil kromě VŠE na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Fakultě filmu a divadla na Univerzitě Babes-Bolyai v rumunské Kluži.

Své výzkumy prezentoval na mnoha zahraničních konferencích. Je členem České společnosti pro filmová studia, European Network for Cinema and Media Studies a European Sociological Association.

Působil také v praxi (České televize) a podílel se na přípravě několika předních českých filmových festivalů. Působí externě v oddělení podpory výzkumu v Národním filmovém archivu.

V současné době je hlavním řešitelem výzkumného projektu „Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci“ a spoluřešitelem výzkumného projektu „Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí“ (oba projekty podpořeny Technologickou agenturou České republiky).