Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Martin Zelený je ekonom se zaměřením na kulturu, tržní systémy a udržitelnost.

Po bakalářském studiu na fakultě informatiky a statistiky a fakultě mezinárodních vztahů absolvoval magisterské a postgraduální studium na fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se podílí na vyúce předmětů se zaměřením na kulturní ekonomii, evaluaci v kultuře a oceňování.

Vedle toho podniká v několika dalších oborech, obvykle tematicky navazujících na jeho akademickou praxi