Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

Marek Prokůpek je arts manažer, výzkumník a učitel v oblasti managementu umění a ekonomiky kultury. Specializuje se na výzkum v oblasti managementu a ekonomiky muzeí, měření výkonnosti kulturních organizací a inovativních business modelů kulturních organizací.

Je absolventem bakalářského i magisterského oboru Arts management na VŠE a oboru Sdružená uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po absolvování magisterského studia odjel na půlroční stáž do Českého centra v Rotterdamu a po návratu do Prahy nastoupil do Centra současného umění DOX, kde více než dva roky působil jako projektový manažer ve výstavním oddělení.

V rámci doktorského studia na katedře Arts managementu, které úspěšně dokončil v březnu 2017, se zabýval managementem a ekonomikou muzeí umění. Jeho disertační práce nese název Performance Measurement of Public Art Museums a zabývá se metodami měření výkonnosti a benchmarkingem muzeí umění. Výsledky svého výzkumu prezentoval na řadě konferencí ve Francii, Chicagu a Španělsku a publikoval v recenzovaných časopisech. Část doktorského studia strávil v Paříži na Université Paris III Sorbonne-Nouvelle jako hostující výzkumník na katedře Médiation Culturelle.

Je členem organizací International Council of Museums, The Association for Cultural Economics International a The International Association of Arts and Cultural Management.

Volný čas tráví se svými přáteli, cestuje a věnuje se sportu.