II. Vážná a populární hudba – soupeři nebo partneři?

Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty

Cyklus internetových diskusních klubů

II. Vážná a populární hudba – soupeři nebo partneři? Hudební byznys. Média.

27. 4. 2021, 17:00

 

V úterý 20. 4. se uskutečnil první ze šesti diskusních klubů z cyklu Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. Přinesl zajímavé názory na podobu a významu fenoménu „vážná hudba“ a stal se se tak vhodným odrazovým můstkem k besedám následujícím.

Jak název druhé z nich – II. Vážná a populární hudba – soupeři nebo partneři? Hudební byznys. Média. – napovídá, hovořit se bude na třaskavé téma, jímž je vztah dvou pólů hudebního života a aktérů v nich působících. 

Diskuse se účastní Igor Františák – koncertní hráč na klarinet, hudební manažer a organizátor, pedagog na Fakultě umění Ostravské univerzity, Lukáš Hurník – hudební skladatel, šéfredaktor stanice Český rozhlas D-Dur a Jazz, Vít Kouřil – odborník na mediální, sociální a průmyslové aspekty hudebního sektoru, pedagog KHP HF JAMU, Jakub Nový – Česká obec hudební a Otakar Svoboda – hudební manažer a publicista, ředitel Filharmonie České Budějovice.

Moderátor: PhDr. Ilja Šmíd – hudební manažer, pedagog Katedry arts managementu PHF VŠE

Oponent: prof. PhDr. Jiří Štilec, Ph.D. – hudební producent, vedoucí katedry hudební produkce HAMU Praha 

 

Link na záznam z 20. 4. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=JSwxtGQFYBc

Link na live stream 27. 4. 2021 od 17.00: https://youtu.be/7eaQIKS8g48

 

Producent:

Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická

Koproducent:

Katedra hudební produkce Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha

 

Partneři projektu:

Internetový portál o hudbě KlasikaPlus.cz

Český rozhlas D-dur

Katedra hudební produkce JAMU v Brně

IDU – Institut umění a Divadelní ústav a SoundCzech

Hudební rozhledy

Sdružení umělců klasiky

Asociace symfonický orchestrů a pěveckých sborů

SAI – Sdružení autorů a interpretů

Česká obec hudební