NEJEN O BYSTŘICKÉM FILMOVÉM JARU

Pomalu ale jistě se nám blíží konec letního semestru a s ním se blíží i prázdniny, které jsme tak dlouho
očekávali! Pojďme si ale na chvíli připomenout uplynulé naše artsovské akce.

V rámci Arts spolku nezůstáváme jen v Praze, v dubnu se pár studentů rozhodlo zavítat až do Bystřice
pod Hostýnem na Bystřické filmové jaro 2023. Během celého festivalu se promítaly staré české filmy,
které hlavní organizátor sbírá. Letošními hosty byli například Martin Dejdar, Patrik Ulrich či Jan Kačer.
Tady přidáváme odkaz na malou ochutnávku z Bystřického filmového jara:
https://www.facebook.com/BystrickeFilmoveJaro/

Dále proběhly akce jako Arts Inspirace a Arts Inovace, kde jsme mohli načerpat novou motivaci,
inspiraci, vnuknutí nových myšlenek od různých hostů, kteří studovali obor Arts management.
A poslední akcí konanou v květnu, těsně před zkouškami, byl Arts+, tentokrát do Musea Montanelli.
Společně jsme se mohli těšit na soukromou komentovanou prohlídku výstavy MYTHOS?, kterou nás
provázela paní profesorka Dadja Altenburg-Kohl, zakladatelka a majitelka muzea.
Pro studenty, kteří mají zájem během svého studia vyjet na Erasmus, se konal Arts X Erasmus. První
Arts X Erasmus byl plný povídání, zkušeností a zážitků od studentů, kteří vyjeli studovat do zahraničí
během svého bakalářského studia. Druhá akce Arts X Erasmus – Magister Edition se konala v prostoru
39, kde jsme se dozvěděli, jak to chodí na vysokých školách v zahraničí, jaké předměty si naši kolegové
zapsali, různé tipy na místa, které v dané zemi navštívit a mnoho dalšího.

Děkujeme za Vaši účast a budeme se na Vás těšit i během léta.
Spolek studentů Arts managementu
Sledovat nás můžete na:
Facebook: Spolek studentů Arts managementu
Instagram: @arts_spolek
Fotografie z našich akcí: https://eu.zonerama.com/SpolekstudentuArtsmanagementu/1184645