STUDENTI ARTS MANAGEMENTU OTEVÍRAJÍ GALERII!

Filip Kolář ještě ani nedokončil bakalářský cyklus Arts managementu na VŠE a už teď spolu s Karolínou Špundovou a Otakarem Šubrtem otevírá galerii. Proč galerii založil, co ho k tomu vedlo a jaký je význam názvu Galerie Postoj se dočtete právě v následujícím rozhovoru!

Jak vznikl nápad otevřít Galerii Postoj?

„Často se mi stávalo, že za mnou někdo přišel a řekl: „Já do galerie nechci, já tomu nerozumím.“ V tu chvíli jsem si uvědomil, že na tom něco je, a ani já nerozumím vždy výstavě na 100 %. Proto vznikla myšlenka založit galerii Postoj, která by byla přímo součástí veřejného prostoru se srozumitelnou formou kurátorského jazyka.“

Pomohl ti nějak při zakládání galerie obor Arts management nebo se musíš učit vše sám a za pochodu?

„VŠE mi dává čas pracovat na tomto projektu a diskutovat zásadní otázky týkající se galerie s pedagogy, kteří se v této oblasti kultury pohybují. Dala mi kontakty a tým, který se stará o plynulý chod galerie.“

Jak jste hledali pro galerii prostor?

„Věděli jsme, že pokud chceme přiblížit oblast současného umění široké veřejnosti, musíme si vybrat i dostupné místo, kde budou umělecká díla vystavena, tedy veřejný prostor. Ve vestibulu metra na Náměstí Republiky (východ u Obecního domu) byl nevyužitý prostor po bývalé směnárně. Často jsem se zde cíleně zastavoval, abych nasál jeho atmosféru. Pozoroval jsem, kdo a jak se zde pohybuje, a jestli by stálo za to sem přinést umění. Myšlenka proměnit prostor směnárny, která okrádala turisty, na což upozorňoval i Janek Rubeš, mi připadala skvělá.“

Jaké to je založit galerii? Je za tím mnoho práce? Jak řešíte v metru, které je chladnější, fouká v něm, např. optimální klimatické podmínky pro umělecká díla? Je s tímto prostorem více práce, nebo je to stejné jako nějaký jiný prostor v budově?

„Založit není problém, my se ale chceme soustředit na dlouhodobou udržitelnost projektu. Máme jasné cíle, podle kterých se orientujeme, a které na týdenní (někdy i denní) bázi měříme. Snažíme se reagovat velmi rychle. Všechny náročnější úkoly ohledně prostoru metra bereme jako výzvu. Přestavba na výstavní prostor byla jednou z nich, ale mám pocit, že se nám to podařilo.“

Je nějaký zvláštní význam názvu Galerie Postoj?

„Význam je dvojí. Prvním je „postoj k něčemu,“ tedy názor umělce na určité téma, které může být sociální, politické, ekonomické či čistě z jeho osobního zájmu. Druhým významem je postoj ve smyslu „stůj a dívej se.“

S Jakými umělci spolupracujete? Se všemi věkovými skupinami nebo se zaměřujete hlavně na mladé, začínající?

„V tuto chvíli se soustředíme primárně na studenty či čerstvé absolventy vysokých uměleckých škol jako je v České republice AVU, FAVU, UMPRUM atp., ale určitě se nebráníme spolupráci s jinou věkovou skupinou či se zahraničními umělci.“

Staráš se o všechno sám, nebo máš k sobě tým?

„Těch věcí, na kterých pracujeme, je mnoho. Sám bych to dělat nechtěl. Mám perfektní tým, kde primárním důvodem, proč spolupráce funguje, je stoprocentní znalost mise Galerie Postoj, se kterou se všichni ztotožňujeme.

Karolína Špundová má na starosti marketing a PR, tedy komunikuje s médii a novináři. Otakar Šubrt je zodpovědný za produkci a dramaturgii výstav, bez něj by výstava či vernisáž být nemohla. Já jsem zodpovědný za vedení galerie a zahraniční spolupráci, v rámci které momentálně diskutuji s galeriemi z Itálie a Francie.“

Jak dlouho galerie funguje?

„Galerie vznikla na konci roku 2021, jako samotný start galerie však považujeme online benefiční prodej na začátku března „Postoj umělců k Ukrajině,“ kdy jsme spolupracovali s Pragovka Gallery. Během pár týdnů jsme vybrali 51 500 Kč, které byly poslány na okamžitou pomoc nadaci Člověk v tísni.“

Co bys sdělil studentům, kteří zvažují otevřít si vlastní galerii?

„Začněte, protože když nezačnete, tak se nestane vůbec nic. Mám pocit, že se často věnuje více času přípravě než samotné práci. Nadchněte se pro to, co děláte, nebojte se zeptat a tvořte si kontakty. Mně k tomu všemu pomáhá záliba v číslech, která jsou dobře měřitelná. Nesnáším slyšet „to nejde“. Jako lidstvo jsme doletěli až do vesmíru, takže to nakonec vždycky jde.“

 

Ve čtvrtek 23. března se od 18:00 bude konat vernisáž výstavy „Dřeváky a medový klobouk“ Heleny Ticháčkové a Adély Valchařové. Galerie se nachází v prostoru metra Náměstí Republiky. Určitě přijďte!

Spolek studentů Arts managementu

 

Web Galerie Postoj:

https://galeriepostoj.cz

Sledovat nás můžete na:

Facebook: Spolek studentů Arts managementu

Instagram: @arts_spolek

Fotografie z našich akcí: https://eu.zonerama.com/SpolekstudentuArtsmanagementu/1184645