Pokyny k odevzdávání závěrečných prací

Na základě opatření, které v souvislosti s epidemií covid-19 vydala rektorka VŠE (https://www.vse.cz/covid-19/), proběhne odevzdání kvalifikačních prací pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 12. května 2021). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Tím katedry získají informace o potřebném počtu a kapacitě termínů obhajob. Způsob obhajoby bude upřesněn podle aktuálních informací MŠMT a vedení VŠE v Praze.