Učitelé a zaměstnanci

Struktura katedry

Pedagogové

Po kliknutí na jméno se zobrazí detailní profil pedagoga.
Jméno a příjmení E-mail Kancelář ISIS
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. – vedoucí katedry patocka@vse.cz RB 444 >>>
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry jan.hanzlik@vse.cz RB 414 >>>
Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. – tajemník pro PR a mezinárodní vztahy mario.kubas@vse.cz RB 421 >>>
Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. – tajemník pro vědu a výzkum vojtech.kouba@vse.cz RB 446 >>>
Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA – ředitelka IMEK marketa.dianova@vse.cz RB 445 >>>
prof. Petr Dostál M.A., Ph.D. dostal@natur.cuni.cz RB 414 >>>
Mgr. Barbara Hucková, Ph.D., MBA barbara.huckova@vse.cz RB 446 >>>
PhDr. Anna Janištinová anna.janistinova@vse.cz RB 445 >>>
Ing. Milan Lindner, Ph.D. milan.lindner@vse.cz RB 421 >>>
PhDr. Zuzana Malcová zuzana.malcova@vse.cz RB 446 >>>
Ing. Zdeněk Novák zdenek.novak@vse.cz RB 446 >>>
Ing. Marek Prokůpek, Ph.D. marek.prokupek@vse.cz RB 445 >>>
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. sarka.tittelbachova@vse.cz RB 445 >>>
PhDr. Irena Tyslová irena.tyslova@vse.cz RB 445 >>>
 PhDr. Ilja Šmíd ilja.smid@vse.cz RB 446  >>>