Struktura Katedry Arts managementu

 

Vedení katedry

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Vedoucí Katedry Arts managementu

RB 444 | +420 224 098 444

jiri.patocka@vse.cz, lucie.richterova@vse.cz

Mgr. Jan Hanzlík, Ph. D.

Mgr. Jan Hanzlík, Ph. D.

Zástupce vedoucího katedry

RB 414 | +420 224 098 414

jan.hanzlik@vse.cz

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.

Tajemník pro PR a mezinárodní vztahy

RB 421 | +420 224 098 721

xkubm57@vse.cz

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

Tajemník pro vědu a výzkum

RB 446 | +420 224 098 446

vojtech.kouba@email.cz

 

Sekretariát katedry

Lucie Richterová

Lucie Richterová

Sekretariát katedry

RB 443 | +420 224 098 443

lucie.richterova@vse.cz

 

 

Mgr Markéta Dianová, Ph.D., MBA

RB 445 | marketa.dianova@vse.cz

prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

RB 414 | petr.dostal@vse.cz

doc. Ing. František Drozen, CSc.

doc. Ing. František Drozen, CSc.

NB 249 | drozen@vse.cz

Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.

RB 414 | jan.hanzlik@vse.cz

Mgr. Barbara Hucková, Ph.D., MBA

RB 446 | barbara.huckova@vse.cz

PhDr. Anna Janištinová

RB 445 | anna.janistinova@vse.cz

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

RB 446 | vojtech.kouba@vse.cz

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.

RB 421 | xkubm57@vse.cz

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

RB 421 | milan.lindner@vse.cz

PhDr. Zuzana Malcová

RB 446 | zuzana.malcova@vse.cz

Ing. Zdeněk Novák

RB 446 | zdenek.novak@vse.cz

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

RB 444 | jiri.patocka@vse.cz | lucie.richterova@vse.cz

Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

RB 445 | marek.prokupek@vse.cz

PhDr. Ilja Šmíd

RB 446 | ilja.smid@vse.cz

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

RB 445 | sarka.tittelbachova@vse.cz

PhDr. Irena Tyslová

RB 445 | irena.tyslova@vse.cz